Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M12PSYCH-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Psychologia
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Kobierecka-Dziamska
Prowadzący grup: Anna Kobierecka-Dziamska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - posiada wiedzę z zakresu wybranych zagadnień z psychologii rozwoju człowieka, psychologii wychowawczej, psychologii ogólnej, w tym psychologii procesów poznawczych, a także niektórych aspektów psychologii rodziny i psychologii klinicznej;

W02 - posiada wiedzę na temat wyrażania, nazywania i rozpoznawania emocji, komunikacji interpersonalnej oraz współpracy w grupie i kształtowania się różnych ról w grupie na kolejnych etapach rozwoju procesu grupowego;

U01 - wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii w rozpoznawaniu, opisywaniu

i wyjaśnianiu zjawisk społecznych w obrębie pracy z grupą uczniów oraz potrafi ocenić ich znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania jednostki i grupy, której jest uczestnikiem;

U02 - wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii (z uwzględnieniem wybranych problemów z zakresu psychologii procesów poznawczych, psychologii wychowawczej, psychologii rozwojowej) w realizacji działań pedagogicznych, dobieraniu metod dydaktycznych, kierowaniu procesem kształcenia;

U03 - potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę z zakresu psychologii w oparciu o różne źródła i dostępne technologie;

K01 - poddaje krytycznej ocenie swoją wiedzę i umiejętności, zauważa swoje ograniczenia w zakresie regulacji emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie;

K02 - potrafi porozumiewać się z innymi osobami uwzględniając różne sposoby i przejawy psychicznego funkcjonowania.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bitner-Szulc
Prowadzący grup: Joanna Bitner-Szulc, Karolina Mudło-Głagolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Najważniejsze szkoły w psychologii. Procesy poznawcze. Uczenie się w różnych koncepcjach teoretycznych – uczenie się przez warunkowanie, modelowanie, wgląd. Uczenie się jako zapamiętywanie informacji, funkcjonowanie pamięci. Temperament i osobowość. Inteligencja. Rozumowanie i rozwiązywanie problemów. Procesy regulacyjne: emocje i motywacja. Problematyka wpływu społecznego. (K_W01; K_W20; K_U20; K_K01; K_K02)

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bitner-Szulc
Prowadzący grup: Joanna Bitner-Szulc, Karolina Mudło-Głagolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WO1 – Posiada wiedzę o psychologicznych aspektach w edukacji matematycznej, a szczególnie zna i rozumie podstawowe pojęcia psychologii, proces rozwoju ucznia od dzieciństwa do wczesnej dorosłości, proces i determinanty uczenia się, skuteczności uczenia się i trudności w nauczaniu, posiada wiedzę z zakresu psychologii różnic indywidualnych. (K_W11)

W02 – Zna i rozumie: teorię spostrzegania społecznego i komunikacji, posiada wiedzę na temat komunikacji interpersonalnej i społecznej, współpracy w grupie, posiada wiedzę na temat zagadnień dotyczących autorefleksji i samorozwoju z uwzględnieniem stresu i nauczycielskiego wypalenia zawodowego. (K_W12)

U01 - Potrafi wykorzystać wnioskowanie statystyczne w diagnozowaniu pedagogiczno-psychologicznym, potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu psychologii do diagnozy niepowodzeń w uczeniu się matematyki, rozpoznawać bariery i trudności uczniów w procesie uczenia się matematyki. (K_U35)

U02 – Potrafi porozumiewać się z innymi osobami uwzględniając różne sposoby i przejawy psychicznego funkcjonowania, potrafi pełnić rolę lidera oraz pracować z osobami pochodzącymi z odmiennych kulturowo środowisk.(K_U38)


KO1- Poddaje krytycznej ocenie swoją wiedzę i umiejętności, zauważa swoje ograniczenia w zakresie regulacji emocjonalnej, komunikacji interpersonalnej i współpracy w grupie, jest gotów do autorefleksji nad własnym rozwojem zawodowym i pogłębiania swojej wiedzy psychologiczno – pedagogicznej w celu podniesienia jakości pracy. (K_K01)

K02 – Potrafi i jest gotów do wykorzystania wiedzy z zakresu psychologii (z uwzględnieniem wybranych problemów z zakresu psychologii procesów poznawczych, psychologii wychowawczej, psychologii rozwojowej) w realizacji działań pedagogicznych, dobieraniu metod dydaktycznych, kierowaniu procesem kształcenia. (K_K02)


BILANS GODZIN PRACY STUDENTA (1ECTS=30h): wykład (30) + konwersatorium (15h) + przygotowanie do zajęć (15h) = 60h (=2ECTS))

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Joanna Bitner-Szulc
Prowadzący grup: Joanna Bitner-Szulc, Karolina Mudło-Głagolska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.