Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium magisterskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M12SEM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium magisterskie
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Prószyński
Prowadzący grup: Andrzej Prószyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

UWAGA: DOTYCZY OBU SEMESTRÓW!


WIEDZA:

W01 ma wiedzę w zakresie algebry pogłębioną o teorię modułów,

W02 zna klasyczne definicje i twierdzenia teorii modułów,

W03 rozumie sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań,

W04 zna powiązania teorii modułów z teorią grup abelowych i ideałów,

W05 zna język angielski na poziomie wystarczającym do czytania literatury

fachowej.

UMIEJĘTNOŚCI:

U01 umie wyrażać treści matematyczne w mowie i piśmie,

U02 umie sprawdzić poprawność rozumowań matematycznych,

U03 umie stosować i przedstawiać metody teorii modułów,

U04 potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać.

KOMPETENCJE:

K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego

kształcenia,

K02 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego

zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów

rozumowania,

K03 potrafi pracować zespołowo; ma świadomość odpowiedzialności

za wspólnie realizowane zadania,

K04 ma świadomość podstawowych zasad o charakterze etycznym

dotyczących przygotowania pracy (kwestia właściwego korzystania

ze źródeł),

K05 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także

w językach obcych,

K06 potrafi formułować opinie na temat podstawowych zagadnień

matematycznych, przyjmuje aktywną postawę w dyskusji.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość algebry w zakresie I stopnia studiów matematycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Taras Radul
Prowadzący grup: Taras Radul
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 ma wiedzę w zakresie topologii pogłębioną o teorię gier,


W02 zna klasyczne definicje i twierdzenia teorii gier,


W03 rozumie sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań,


W04 zna powiązania teorii gier z topologią,


W05 zna język angielski na poziomie wystarczającym do czytania literatury

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość topologii w zakresie I stopnia studiów matematycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Stochmal
Prowadzący grup: Marcin Kowalewski, Jolanta Marzec, Oleh Nykyforchyn, Waldemar Sieg, Juliusz Stochmal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

W01 ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej (K_W04)

W02 w ramach wybranej dziedziny zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody (K_W05)

W03 jest w stanie rozumieć sformułowania zagadnień pozostających na etapie badań w wybranej dziedzinie (K_W06)

W04 zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej (K_W07)


UMIEJĘTNOŚCI:

U01 posiada umiejętności wyrażania treści matematycznych w mowie i piśmie (K_U02)

U02 posiada umiejętność sprawdzania poprawności wnioskowań w budowaniu dowodów formalnych (K_U03)

U03 umie, na poziome zaawansowanym i obejmującym matematykę współczesną, stosować oraz przedstawiać w mowie i piśmie metody wybranej gałęzi matematyki (K_U13)

U04 potrafi określić swoje zainteresowania i je rozwijać (K_U15)

U05 potrafi popularyzować matematykę dobierając odpowiednie treści i formy przekazu, także z użyciem technologii informacyjnej (K_U17)


KOMPETENCJE SPOŁECZNE:

K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia oraz działań na rzecz poprawy jakości wykonywanej pracy (K_K01)

K02 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K01)

K03 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02)

K04 potrafi systematycznie pracować w danej grupie seminaryjnej (K_K03)

K05 ma świadomość podstawowych zasad o charakterze etycznym dotyczących przygotowania pracy (kwestia właściwego korzystania ze źródeł) (K_K04)

K06 rozumie potrzebę dostosowania poziomu pisanej pracy i wygłaszanego referatu do odbiorców (K_K05)

K07 przyjmuje aktywną postawę w dyskusji dotyczącej pracy dyplomowej (K_K06)


Bilans godzin pracy studenta: seminarium (30h) + konsultacje (30h) + samodzielne przygotowanie do pisania pracy (40h) + przygotowanie referatu (10h) = 110 h = 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza matematyczna z zakresu wcześniejszych lat studiów, w tym podstawowa znajomość języka angielskiego.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.