Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka przedmiotowo - metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M23PPM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka przedmiotowo - metodyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Matematyka, blok II, 2 rok, 3 semestr, SD
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza


W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole,


W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki


Umiejętności


U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne


Kompetencje społeczne


K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki


K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny


K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z


problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka matematyki, pedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole K_W1

W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki K_W14

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne K_U2

U2 potrafi zastosować technologie informatyczne na lekcji matematyki K_U17

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki K_K3

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny K_K4

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne K_K5

K4 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i refleksji biorąc odpowiedzialność za nauczanie młodzieży K_K1


Bilans godzin pracy studenta: praktyka w szkole (60h) + konsultacje (10h) + przygotowania studenta, dodatkowa lektura (20h) = 90 h = 3 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka matematyki, pedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.