Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dodatkowe rozdziały analizy

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M24DRA-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dodatkowe rozdziały analizy
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Strońska
Prowadzący grup: Ewa Strońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

K_W01 - posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki;

K_W03 - zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki;

K_W02 - dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych;

UMIEJĘTNOśCI:

K_U01 - posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń jak i obalania hipotez poprzez konstrukcję i dobór kontrprzykładów;

K_U04 - w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związana z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności;

K_U05 - swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i furierowskiej;

K_U07 - zna konstrukcję miary i całki Lebesque'a; potrafi stosować pojęcia teorii miary w typowych zagadnieniach teoretycznych i praktycznych;

K_U08 - posiada umiejętność rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń;

K_U09 - posługuje się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach, w szczególności wykorzystuje własności klasycznych przestrzeni Banacha i Hilberta;

K_U13 - umie na poziomie zaawansowanymi obejmującym matematykę współczesną stosować oraz przedstawiać w mowie i w piśmie metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości;

K_U15 - potrafi określać swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest wstanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady dla młodych matematyków.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

W zakresie studiów matematycznych I-go i II-go stopnia zna zagadnienia z Analizy matematycznej I i II, z Topologii, z Algebry liniowej, Analizy funkcjonalnej i Teorii miary.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Strońska
Prowadzący grup: Ewa Strońska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

K_W01 - posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki;

K_W03 - zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki;

K_W02 - dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych;

UMIEJĘTNOśCI:

K_U01 - posiada umiejętność konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń jak i obalania hipotez poprzez konstrukcję i dobór kontrprzykładów;

K_U04 - w zagadnieniach matematycznych dostrzega struktury formalne związana z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności;

K_U05 - swobodnie posługuje się narzędziami analizy, w tym rachunkiem różniczkowym i całkowym (w w szczególności całką krzywoliniową i powierzchniową), elementami analizy zespolonej i furierowskiej;

K_U07 - zna konstrukcję miary i całki Lebesgue'a; potrafi stosować pojęcia teorii miary w typowych zagadnieniach teoretycznych i praktycznych;

K_U08 - posiada umiejętność rozpoznawania struktur topologicznych w obiektach matematycznych występujących np. w geometrii lub analizie matematycznej; potrafi wykorzystać podstawowe własności topologiczne zbiorów, funkcji i przekształceń;

K_U09 - posługuje się językiem oraz metodami analizy funkcjonalnej w zagadnieniach analizy matematycznej i jej zastosowaniach, w szczególności wykorzystuje własności klasycznych przestrzeni Banacha i Hilberta;

K_U13 - umie na poziomie zaawansowanymi obejmującym matematykę współczesną stosować oraz przedstawiać w mowie i w piśmie metody co najmniej jednej wybranej gałęzi matematyki: analizy matematycznej i analizy funkcjonalnej, teorii równań różniczkowych i układów dynamicznych, algebry i teorii liczb, geometrii i topologii, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki dyskretnej i teorii grafów, logiki i teorii mnogości;

K_U15 - potrafi określać swoje zainteresowania i je rozwijać; w szczególności jest wstanie nawiązać kontakt ze specjalistami w swojej dziedzinie, np. rozumieć ich wykłady dla młodych matematyków.


Bilans godzin pracy studenta (1 ECTS = 25 godz.-30 godz.):

wykład (30 godz.), konwersatorium (30 godz.), konsultacje (30 godz.), przygotowanie do zajęć i zaliczeń (90 godz.), przygotowanie do egzaminu (30 godz.). Razem: 210 godz. (7 ECTS).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

W zakresie studiów matematycznych I-go i II-go stopnia zna zagadnienia z Analizy matematycznej I i II, z Topologii, z Algebry liniowej, Analizy funkcjonalnej i Teorii miary.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Sworowski
Prowadzący grup: Piotr Sworowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.