Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka przedmiotowo - metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M24PPM-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka przedmiotowo - metodyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

praktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza
W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole,
W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki
Umiejętności
U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne
Kompetencje społeczne
K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki
K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny
K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z
problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka matematyki, pedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole K_W1


W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki K_W14


U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne K_U2


U2 potrafi zastosować technologie informatyczne na lekcji matematyki K_U17


K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki K_K3


K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny K_K4


K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne K_K5


K4 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i refleksji biorąc odpowiedzialność za nauczanie młodzieży K_K1Bilans godzin pracy studenta: praktyka w szkole (60h) + konsultacje (10h) + przygotowania studenta, dodatkowa lektura (30h) = 100 h = 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka matematyki, pedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki, praktyka pierwsza 60h

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.