Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M24PPM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka przedmiotowo-metodyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:


Wiedza

W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole,

W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki


Umiejętności

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne


Kompetencje społeczne

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z

problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy dydaktyki,

dydaktyka matematyki


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole,

W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki


Umiejętności

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne


Kompetencje społeczne

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z

problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy dydaktyki,

dydaktyka matematyki


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole K_W11

W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki K_W10, K_W13

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne K_U36

U2 potrafi zastosować technologie informatyczne na lekcji matematyki K_U37

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki K_K1

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny K_K4

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne

K_K5

K4 rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i refleksji biorąc odpowiedzialność za nauczanie dzieci K_K3


Bilans godzin pracy studenta: praktyka w szkole (60h) + konsultacje (10h) + przygotowania studenta, dodatkowa lektura (30h) = 100 h = 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka matematyki, pedagogika, psychologia, podstawy dydaktyki

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.