Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny I/II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M24WMI/II-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny I/II
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Grande
Prowadzący grup: Zbigniew Grande
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA:

K_W01 - posiada pogłębioną wiedzę z zakresu podstawowych działów matematyki;

K_W02 - dobrze rozumie rolę i znaczenie konstrukcji rozumowań matematycznych;

K_W04 - ma pogłębioną wiedzę w wybranej dziedzinie matematyki teoretycznej lub stosowanej;

K_W03 - zna najważniejsze twierdzenia i hipotezy z głównych działów matematyki:

1) zna większość klasycznych definicji i twierdzeń oraz ich dowody,

K_W06 -

2) jest w stanie zrozumieć sformułowania zagadnień powstających na etapie badań,

K_W07 -

3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej.

UMIEJĘTNOŚCI:

K_U01 - posiada umiejętnosci konstruowania rozumowań matematycznych: dowodzenia twierdzeń, jak i obalania hipotez przez konstrukcje i dobór kontrprzykładów;

K_U04 - w zagadnieniach matemtycznych dostrzega struktury formalne związane z podstawowymi działami matematyki i rozumie znaczenie ich własności.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Rachunek różniczkowy i całkowy, Algebra liniowa, Topologia, Teoria miary i całki w zakresie magisterskich studiów matematycznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Wójtowicz
Prowadzący grup: Marek Wójtowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WYKŁAD NR 1: RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCI

W1 opisują podstawowe podejścia do problemu danego równania lub danej nierówności, tłumaczą związki i różnice między nimi (K_W01, K_W04, K_W06,K_W07)

W2 wyjaśniają związki między danymi rówaniami/ nierówności, a metodą ich rozwiązywania i wskazać elementarne ich zastosowanie (K_W01, K_W04, K_W06,K_W07)

W3 odtwarzają podstawowe twierdzenia wraz z dowodami (K_W02,K_W03,K_W05)


U1 rozpoznają podstawowe równania i nierówności funkcyjne (K_U01,K_U04)

U2 sprawdzają równania i nierówności z zastosowaniem poznanych technik (pochodne, zwory rekurencyjne, wzory algebraiczne) (K_U01,K_U04)


WYKŁAD NR 2: FUNKCJE WYPUKŁE

W1 - Odnajdują przejawy teorii wypukłości w różnego rodzaju twierdzeniach analizy rzeczywistej i funkcjonalnej (K_W01, K_W04, K_W06,K_W07)


W2 - Wyjaśniaja związki między wypukłością, a arytmetycznymi własnościami danych funkcji, zbiorów (K_W01, K_W04, K_W06,K_W07)

W3 - Odtwarzają podstawowe twierdzenia wraz z dowodami (K_W02,K_W03,K_W05)


U1- Potrafią samodzielnie przeprowadzić proste rozumowania związane z weryfikacją danej nierówności (K_U01,K_U04)


BILANS GODZIN PRACY STUDENTA (1ECTS=25h): wykład (30h) + konsultacje (30h) + przygotowanie do zajęć i zaliczeń (40h) = 100h (=4ECTS)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

WYKŁAD NR 1: RÓWNANIA I NIERÓWNOŚCIWYKŁAD NR 2: FUNKCJE WYPUKŁE


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleh Nykyforchyn
Prowadzący grup: Oleh Nykyforchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.