Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka przedmiotowo - metodyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M35PPM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Praktyka przedmiotowo - metodyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Matematyka, spec. nauczycielska, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka pedagogiczna więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Praktyka pedagogiczna - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole,

W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki


Umiejętności

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne


Kompetencje społeczne

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z

problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy dydaktyki, dydaktyka matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole,

W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki


Umiejętności

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne


Kompetencje społeczne

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z

problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy dydaktyki, dydaktyka matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Praktyka zawodowa, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Praktyka zawodowa - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki popartą doświadczeniem w szkole,

W2 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki


Umiejętności

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne


Kompetencje społeczne

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, przestrzega regulamin szkolny

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z

problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy dydaktyki, dydaktyka matematyki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.