Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Seminarium dyplomowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M35SD-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Seminarium dyplomowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Matematyka, spec. nauczycielska, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Zbigniew Grande, Piotr Sworowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Oleh Nykyforchyn
Prowadzący grup: Oleh Nykyforchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

WIEDZA


- zna terminologię związana z tematem pracy w języku polskim oraz angielskim


- świadomy jest zasad etycznych dotyczących przygotowania projektu (kwestia właściwego korzystania ze źródeł )


UMIEJĘTNOŚCI


- referuje teksty matematyczne


- samodzielnie pracuje nad projettem i umie przedstawić jego wynikiPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza matematyczna z zakresu pierwszych dwóch lat studiów. Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U_01 (K_U01) zna i umie zastosować terminologię związana z tematem pracy w języku polskim oraz angielskim

U_02 (K_U36) referuje teksty matematyczne w sposób zrozumiały

U_03 (K_U41) potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze na zadany temat


K_-01 (K_K01-K06) jest świadomy zasad etycznych dotyczących przygotowania pracy dyplomowejPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza matematyczna z zakresu pierwszych dwóch lat studiów. Znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Juliusz Stochmal
Prowadzący grup: Juliusz Stochmal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie
Seminarium - Zaliczenie
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U01 zna i umie zastosować terminologię związana z tematem pracy w języku polskim oraz angielskim (K_U01)

U02 referuje teksty matematyczne w sposób zrozumiały (K_U36)


K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia (K_K01)

K02 potrafi precyzyjnie formułować pytania, służące pogłębieniu własnego zrozumienia danego tematu lub odnalezieniu brakujących elementów rozumowania (K_K02)

K03 potrafi konsultować zagadnienia pracy w grupie seminaryjnej i z promotorem; rozumie konieczność systematycznej pracy (K_K03)

K04 jest świadomy zasad etycznych dotyczących przygotowania pracy dyplomowej (K_K04)

K05 rozumie potrzebę dostosowania poziomu pisanej pracy do odbiorców (K_K05)

K06 potrafi samodzielnie wyszukiwać potrzebne w przygotowaniu pracy informacje w literaturze, także w językach obcych (K_K06)

K07 potrafi formułować wnioski z opracowywanych zagadnień w ramach pracy dyplomowej (K_K07)


Bilans godzin pracy studenta: seminarium (30h) + konsultacje (30h) + samodzielne przygotowanie do pisania pracy (40h) + przygotowanie referatu (10h) = 110 h = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wiedza matematyczna z zakresu pierwszych dwóch lat studiów.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.