Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Statystyka matematyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M35SM-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Statystyka matematyczna
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Matematyka, spec. nauczycielska, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Oleh Nykyforchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki

K_W12 zna zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy

K_U11 potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych

K_U30 posługuje się pojęciem przestrzeni probabilistycznej; potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego

K_U31potrafi podać różne przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują; zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów

K_U34 umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi

K_U35 umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzysta¬niem narzędzi komputerowych

K_U37 potrafi stosować metody matematyczne w innych dziedzinach wiedzy

K_K04 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Osiągniecie efektów kształcenia ułatwi wcześniejsze opanowanie materiału z zakresu rachunku prawdopodobieństwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chmielewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki

K_W12 zna zastosowania matematyki w innych dziedzinach wiedzy

K_U11 potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych

K_U30 posługuje się pojęciem przestrzeni probabilistycznej; potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego

K_U31potrafi podać różne przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują; zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów

K_U34 umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi

K_U35 umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne, także z wykorzysta¬niem narzędzi komputerowych

K_U37 potrafi stosować metody matematyczne w innych dziedzinach wiedzy

K_K04 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie

K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Osiągniecie efektów kształcenia ułatwi wcześniejsze opanowanie materiału z zakresu rachunku prawdopodobieństwa.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Chmielewska
Prowadzący grup: Katarzyna Chmielewska, Sławomir Torbus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań

K_W04 zna podstawowe twierdzenia z poznanych działów matematyki


K_U11 potrafi interpretować i wyjaśniać zależności funkcyjne, ujęte w postaci wzorów, tabel, wykresów, schematów i stosować je w zagadnieniach praktycznych

K_U28 umie wykorzystywać programy komputerowe w zakresie analizy danych

K_U30 posługuje się pojęciem przestrzeni probabilistycznej; potrafi zbudować i przeanalizować model matematyczny eksperymentu losowego

K_U31potrafi podać różne przykłady dyskretnych i ciągłych rozkładów prawdopodobieństwa i omówić wybrane eksperymenty losowe oraz modele matematyczne, w jakich te rozkłady występują; zna zastosowania praktyczne podstawowych rozkładów


K_U34 umie posłużyć się statystycznymi charakterystykami populacji i ich odpowiednikami próbkowymi

K_U35 umie prowadzić proste wnioskowania statystyczne w obszarze gospodarki i diagnozy pedagogiczno –psychologicznej


Punkty ECTS 4

w tym:

godziny kontaktowe: (45 h) 2 ECTS

nakład pracy własnej: (65 h) 2 ECTS:


- przygotowanie do konwersatorium 5 godzin

- opracowanie rozwiązań zadań indywidualnych przypisanych do tematów realizowanych samodzielnie przez studentów na podstawie konwersatorium - 40 godzin

(Temat 1 - 5 h, Temat 2 - 10 h, Temat 3 - 15 h, Temat 4 - 10 h)

- zapoznanie się z literaturą i materiałami z wykładu, w tym przygotowanie do egzaminu - 20 h


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Osiągniecie efektów kształcenia ułatwi wcześniejsze opanowanie materiału z zakresu rachunku prawdopodobieństwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.