Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geometria dla nauczycieli/ Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego ( do wyboru)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-M36GdN-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geometria dla nauczycieli/ Wybrane zagadnienia modelowania matematycznego ( do wyboru)
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty Kierunkowe: K_W1; K_W2; K_U1; K_U19; K_K1; K_K6


Efekty Modułowe:

W1 Student definiuje podstawowe pojęcia geometryczne z zakresu geometrii szkolnej.

W2 Student formułuje własności figur płaskich, zwłaszcza dotyczących linii charakterystycznych związanych z trójkątem.

W3 Student rozpoznaje wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni.

W4 Student rozróżnia geometrię euklidesową i nieeuklidesową.

W5 Student identyfikuje podstawowe przekształcenia geometryczne.


U1 Student dowodzi twierdzeń związanych z geometrią trójkąta czy dotyczących przekształceń geometrycznych.

U2 Student klasyfikuje czworokąty.

U3 Student konstruuje obiekty geometryczne w oparciu o posiadane dane.

U4 Student rozwiązuje zadania z zakresu geometrii szkolnej.


K1 Student zna własne ograniczenia i rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.

K2 Student potrafi formułować pytania służące zrozumieniu badanego problemu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka matematyki, algebra liniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Łukasiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty Modułowe:

W1 Student definiuje podstawowe pojęcia geometryczne z zakresu geometrii szkolnej.

W2 Student formułuje własności figur płaskich, zwłaszcza dotyczących linii charakterystycznych związanych z trójkątem.

W3 Student rozpoznaje wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni.

W4 Student identyfikuje podstawowe przekształcenia geometryczne.


U1 Student dowodzi twierdzeń związanych z geometrią trójkąta czy dotyczących przekształceń geometrycznych.

U2 Student klasyfikuje czworokąty.

U3 Student konstruuje obiekty geometryczne w oparciu o posiadane dane.

U4 Student rozwiązuje zadania z zakresu geometrii szkolnej.


K1 Student zna własne ograniczenia i rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji.

K2 Student potrafi formułować pytania służące zrozumieniu badanego problemu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka matematyki, algebra liniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Student definiuje podstawowe pojęcia geometryczne z zakresu geometrii szkolnej. K_W1

W2 Student formułuje własności figur płaskich, zwłaszcza dotyczących linii charakterystycznych związanych z trójkątem. K_W2

W3 Student rozpoznaje wzajemne położenie prostych i płaszczyzn w przestrzeni. K_W2

W4 Student identyfikuje podstawowe przekształcenia geometryczne. K_W2


U1 Student dowodzi twierdzeń związanych z geometrią trójkąta i czworokąta K_U1

U2 Student konstruuje obiekty geometryczne w oparciu o posiadane dane. K_U1

U3 Student rozwiązuje zadania z zakresu geometrii szkolnej. K_U2


K1 Student zna własne ograniczenia i rozumie potrzebę stałego uczenia się i podnoszenia kwalifikacji. K_K1

K2 Student potrafi formułować pytania służące zrozumieniu badanego problemu.K_K6


Bilans godzin pracy studenta: wykład (15h)+ konwersatorium (15h) + konsultacje (15h) + przygotowanie do konwersatorium (15h)+ lektura do wykładu (20h) + przygotowanie dowodu (20h)= 100 h = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

dydaktyka matematyki, algebra liniowa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska, Sławomir Torbus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.