Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt11MI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika I
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Józef Kubik
Prowadzący grup: Józef Kubik, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1.

Zna znaczenie zagadnień mechanicznych uwzględniających działanie układów sił na obiekty materialne (sztywne) w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu statycznych problemów inżynierskich w technice;

W2.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych zagadnień inżynierskich z zakresu statyki;

W3.

Zna i rozumie założenia, prawa i zasady korzystania z warunków równowagi różnych układów sił działających na obiekt materialny;

W4.

Zna liczne zastosowania metod statyki ciała sztywnego w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich.

U1.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste zagadnienia inżynierskie z zakresu statyki ciała sztywnego;

U2.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, niezbędne do rozwiązywania problemów z zakresu statyki ciała sztywnego.
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagane są podstawowe wiadomości oraz umiejętność rozwiązywania zadań z analizy matematycznej, znajomość elementów geometrii i trygonometrii a także podstaw fizyki (dot. mech) z zakresu szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Józef Kubik
Prowadzący grup: Józef Kubik, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1.

Zna znaczenie zagadnień mechanicznych uwzględniających działanie układów sił na obiekty materialne (sztywne) w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu statycznych problemów inżynierskich w technice; (K_W09)

W2.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych zagadnień inżynierskich z zakresu statyki; (K_W09)

W3.

Zna i rozumie założenia, prawa i zasady korzystania z warunków równowagi różnych układów sił działających na obiekt materialny; (K_W09)

W4.

Zna liczne zastosowania metod statyki ciała sztywnego w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich. (K_W09)

U1.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste zagadnienia inżynierskie z zakresu statyki ciała sztywnego; (K_U29)

U2.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, niezbędne do rozwiązywania problemów z zakresu statyki ciała sztywnego.

(K_U29)


Bilans godzin pracy studenta:

30 W + 30 Cw + 15 praca z literat. + 30 samodzielne rozwiązywanie zadań + 15 przygotowanie do kolokwium, zaliczenia i egzaminu.
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagane są podstawowe wiadomości oraz umiejętność rozwiązywania zadań z analizy matematycznej, znajomość elementów geometrii i trygonometrii a także podstaw fizyki (dot. mech) z zakresu szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1.

Zna znaczenie zagadnień mechanicznych uwzględniających działanie układów sił na obiekty materialne (sztywne) w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu statycznych problemów inżynierskich w technice; (K_W09)

W2.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych zagadnień inżynierskich z zakresu statyki; (K_W09)

W3.

Zna i rozumie założenia, prawa i zasady korzystania z warunków równowagi różnych układów sił działających na obiekt materialny; (K_W09)

W4.

Zna liczne zastosowania metod statyki ciała sztywnego w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich. (K_W09)

U1.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste zagadnienia inżynierskie z zakresu statyki ciała sztywnego; (K_U29)

U2.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, niezbędne do rozwiązywania problemów z zakresu statyki ciała sztywnego.

(K_U29)


Bilans godzin pracy studenta:

30 W + 30 Cw + 15 praca z literat. + 30 samodzielne rozwiązywanie zadań + 15 przygotowanie do kolokwium, zaliczenia i egzaminu.
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagane są podstawowe wiadomości oraz umiejętność rozwiązywania zadań z analizy matematycznej, znajomość elementów geometrii i trygonometrii a także podstaw fizyki (dot. mech) z zakresu szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1.

Zna znaczenie zagadnień mechanicznych uwzględniających działanie układów sił na obiekty materialne (sztywne) w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu statycznych problemów inżynierskich w technice; (K_W09)

W2.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych zagadnień inżynierskich z zakresu statyki; (K_W09)

W3.

Zna i rozumie założenia, prawa i zasady korzystania z warunków równowagi różnych układów sił działających na obiekt materialny; (K_W09)

W4.

Zna liczne zastosowania metod statyki ciała sztywnego w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich. (K_W09)

U1.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste zagadnienia inżynierskie z zakresu statyki ciała sztywnego; (K_U29)

U2.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł, niezbędne do rozwiązywania problemów z zakresu statyki ciała sztywnego.

(K_U29)


Bilans godzin pracy studenta:

30 W + 30 Cw + 15 praca z literat. + 30 samodzielne rozwiązywanie zadań + 15 przygotowanie do kolokwium, zaliczenia i egzaminu.
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Wymagane są podstawowe wiadomości oraz umiejętność rozwiązywania zadań z analizy matematycznej, znajomość elementów geometrii i trygonometrii a także podstaw fizyki (dot. mech) z zakresu szkoły średniej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Joanna Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.