Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika komputerowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt11MK-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika komputerowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W02.

Ma wiedzę o istniejącym oprogramowaniu komputerów oraz potrafi w razie potrzeby samodzielnie włączyć się do zespołów tworzących kody numeryczne, w kraju i za granicą.

K_W04.

Potrafi interpretować uzyskane wyniki i prawidłowo wyciągać wnioski o ich dokładności.

K_U01.

Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania. Potrafi rozwiązywać proste zadania modelowania zagadnień z obszaru fizyki i techniki z wykorzystaniem MES.

Efekty modułowe

W01.

Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz algorytmy związane z metodami numerycznymi (MN) , a także z zakresu MES i mechaniki.

W03.

Zna problemy oceny dokładności, jednoznaczności i stabilności poznawanych metod numerycznych, w tym MES.

U02.

Ma umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych i całkowych opisujących różne procesy, znajomość aproksymacji, interpolacji i ekstrapolacji potrzebną praktycznie wszędzie itp. Zna język angielski – prowadzący wykład przekaże minimum słownictwa angielskiego niezbędnego przy korzystaniu ze specjalistycznej literatury, podręczników i internetu.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka – analiza matematyczna, algebra, rachunek macierzowy

Podstawy mechaniki ciała stałego


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz algorytmy związane z metodami numerycznymi (MN) , a także z zakresu MES i mechaniki (K_W04).

W2. Zna problemy oceny dokładności, jednoznaczności i stabilności poznawanych metod numerycznych, w tym MES (K_W04).

U1. Ma umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych i całkowych opisujących różne procesy, znajomość aproksymacji, interpolacji i ekstrapolacji potrzebną praktycznie wszędzie itp. (K_U12).

Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15Lab +15Cw + 40 wykonanie programu na zaliczenie + 10 przygotowanie się do zaliczenia = 110 godz. pracy = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka – analiza matematyczna, algebra, rachunek macierzowy

Podstawy mechaniki ciała stałego


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Ihor Turchyn
Prowadzący grup: Mariusz Kaczmarek, Ihor Turchyn
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz algorytmy związane z metodami numerycznymi (MN) , a także z zakresu MES i mechaniki (K_W04).

W2. Zna problemy oceny dokładności, jednoznaczności i stabilności poznawanych metod numerycznych, w tym MES (K_W04).

U1. Ma umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych i całkowych opisujących różne procesy, znajomość aproksymacji, interpolacji i ekstrapolacji potrzebną praktycznie wszędzie itp. (K_U12).

Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15Lab +15Cw + 40 wykonanie programu na zaliczenie + 10 przygotowanie się do zaliczenia = 110 godz. pracy = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka – analiza matematyczna, algebra, rachunek macierzowy

Podstawy mechaniki ciała stałego


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Andrzej Szczepańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz algorytmy związane z metodami numerycznymi (MN) , a także z zakresu MES i mechaniki (K_W04).

W2. Zna problemy oceny dokładności, jednoznaczności i stabilności poznawanych metod numerycznych, w tym MES (K_W04).

U1. Ma umiejętność rozwiązywania równań różniczkowych i całkowych opisujących różne procesy, znajomość aproksymacji, interpolacji i ekstrapolacji potrzebną praktycznie wszędzie itp. (K_U12).

Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15Lab +15Cw + 40 wykonanie programu na zaliczenie + 10 przygotowanie się do zaliczenia = 110 godz. pracy = 4 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka – analiza matematyczna, algebra, rachunek macierzowy

Podstawy mechaniki ciała stałego


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Zuzanna Kunicka-Kowalska, Andrzej Szczepańczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.