Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Matematyka I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt11MatI-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Matematyka I
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Mechatronika, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kosman
Prowadzący grup: Jolanta Kosman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1- Ma wiedzę z zakresu ciągów i szeregów liczbowych, rachunku zdań oraz rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.

U1-Posiada umiejętność interpretacji tekstu matematycznego i samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej z literatury przedmiotu i innych źródeł.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Jolanta Kosman
Prowadzący grup: Jolanta Kosman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1- Ma wiedzę z zakresu ciągów i szeregów liczbowych, rachunku zdań oraz rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.

U1-Posiada umiejętność interpretacji tekstu matematycznego i samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej z literatury przedmiotu i innych źródeł.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kosman
Prowadzący grup: Jolanta Kosman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1- Ma wiedzę z zakresu liczb zespolonych, macierzy, wyznaczników, układów równań liniowych, ciągów i szeregów liczbowych oraz rachunku zdań niezbędną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką (K_W01).

Umiejętności:

U1-Ma umiejętność samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej, przede wszystkim z literatury przedmiotu (K_U29).


Bilans godzin pracy studenta:

30 h wykład + 30 h ćwiczenia+10 h studiowanie literatury przedmiotu+10 h odrabianie prac domowych+10 h analiza zadań rozwiązanych na zajęciach+15 h przygotowanie do kolokwium, w tym samodzielne rozwiązywanie zadań ze wskazanej przez wykładowcę literatury+15 h przygotowanie do egzaminu=

= 120 godzin = 4 punkty ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.

Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Kosman
Prowadzący grup: Jolanta Kosman
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1- Ma wiedzę z zakresu ciągów i szeregów liczbowych, rachunku zdań oraz rachunku różniczkowego funkcji jednej zmiennej przydatną do formułowania i rozwiązywania prostych zadań związanych z mechatroniką.


Umiejętności:

U1-Posiada umiejętność interpretacji tekstu matematycznego i samodzielnego zdobywania wiedzy matematycznej z literatury przedmiotu i innych źródeł.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: Matematyka na poziomie profilu podstawowego liceum ogólnokształcącego.


Wymagania wstępne: znajomość podstawowych definicji, twierdzeń, faktów i metod obliczeniowych z zakresu teorii funkcji, algebry i geometrii objętych programem nauczania w liceum.


Bilans pracy studenta:

Bilans godzin pracy studenta:


30 h wykład + 30 h ćwiczenia+2 h egzamin +38 h przygotowanie do zajęć, kolokwium i egzaminu, w tym samodzielne rozwiązywanie zadań ze wskazanej przez wykładowcę literatury=


= 100 godzin = 4 punkty ECTS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.