Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Elektrotechnika i Elektronika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt12EiE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Elektrotechnika i Elektronika
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrey Grishkevich, Janusz Łukowski
Prowadzący grup: Andrey Grishkevich, Janusz Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W17

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz elektroniki analogowej i cyfrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania napędów elektrycznych, podstawowych układów elektronicznych oraz współczesnych komputerów


K_W21

ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i wyznaczania podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów


K_U17

potrafi dokonać analizy prostych obwodów elektrycznych, określić ograniczenia wynikające z rodzaju użytych elementów i zastosowanych napięć


K_K29

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych


W1. Ma uporządkowaną wiedzę dotyczącą podstawowych wielkości elektrycznych jak ich wzajemnych zależności.

W2. Zna sposoby projektowania i konstruowania podstawowych układów elektroniki analogowej i cyfrowej

W3. Zna budowę, sposób działania oraz obszar wykorzystania podstawowych elementów elektrycznych i elektronicznych.


W4. Zna podstawy metrologii elektrycznej – zasady pomiaru, ideę pomiaru oraz podstawy analizy danych pomiarowych.

W5. Zna podstawowe twierdzenia teorii obwodów i metody analizy obwodów elektrycznych.


U1. Ma umiejętność właściwego doboru elementów elektronicznych i logicznych do realizacji prostych układów elektronicznych i cyfrowych.

U2. Potrafi zaprojektować układ kombinacyjny, spełniający ściśle określone zadania logiczne i arytmetyczne oraz zaprojektować i wykonać układ wymiany informacji binarnej.

U3. Ma umiejętność analizy problemu w projektowanym układzie cyfrowym, wchodzącym w skład systemu komputerowego

U4. Ma umiejętność konstrukcji prostych układów elektronicznych i analizy ich funkcjonalności.
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Janusz Łukowski
Prowadzący grup: Janusz Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W17

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz elektroniki analogowej i cyfrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania napędów elektrycznych, podstawowych układów elektronicznych oraz współczesnych komputerów


K_W21

ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i wyznaczania podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów


K_U17

potrafi dokonać analizy prostych obwodów elektrycznych, określić ograniczenia wynikające z rodzaju użytych elementów i zastosowanych napięć


K_K29

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowychPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Łukowski
Prowadzący grup: Janusz Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W17

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz elektroniki analogowej i cyfrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania napędów elektrycznych, podstawowych układów elektronicznych oraz współczesnych komputerów


K_W21

ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i wyznaczania podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów


K_U17

potrafi dokonać analizy prostych obwodów elektrycznych, określić ograniczenia wynikające z rodzaju użytych elementów i zastosowanych napięć


K_K29

ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowychPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Łukowski
Prowadzący grup: Janusz Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.