Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy robotyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt1PR-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy robotyki
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, kierunek mechatronika, NP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Piotr Kotlarz
Strona przedmiotu: http://pkdydaktyka.blogspot.com/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W05 ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów i konstrukcji robotów oraz języków ich programowania, zna podstawy programowania robotów,

K_U02 potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów automatyki i sterowania oraz ich prostych układów,

K_U03 potrafi zaprojektować, wdrożyć i uruchomić podstawowe elementy oraz proste układy sterowania i automatyki (regulacji, nadzoru, zabezpieczenia), ocenić ich funkcjonalność i przydatność w realizacji procesu produkcyjnego oraz w ocenie stanu maszyn i urządzeń,

K_U29 ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych,


P_W1 zna zasady konstrukcji i programowania prostych robotów kołowych z kółkiem lub kulą podporową

P_U1 potrafi zaprojektować/modelować podstawowe algorytmy, które służą do implementacji oprogramowania dla prostych robotów kołowych z kółkiem lub kulą podporową, oraz prostych układów akwizycji danych


P_U2 potrafi opracować układ połączeń, oprogramowanie, w zakresie sterowania ruchem oraz akwizycją danych pomiarowych prostych robotów, oraz potrafi budować proste systemu sterowania i akwizycji z GUI.

P_U3 Posiada praktyczne umiejętności w zakresie korzystania z różnych źródeł wiedzy ze szczególnym uwzględnieniem dokumentacji technicznej oraz developerskiej.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żmudziński
Prowadzący grup: Piotr Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

- ma podstawową wiedzę z zakresu konstruowania robotów [K_W05],

- ma podstawową wiedzę z zakresu podstaw programowania oraz algorytmów,

- zna podstawy programowania w języku C++ wzbogaconym o funkcje środowiska Arduino IDE.

Umiejętności:

- potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne do analizy i oceny działania elementów automatyki,

- potrafi projektować i uruchamiać proste systemy sterowania z wykorzystaniem mikrokontrolera oraz układów i podzespołów elektronicznych [K_U02],

- potrafi zaprojektować, oprogramować i uruchomić podstawowe elementy automatyki (regulacji, nadzoru, zabezpieczenia), ocenić ich funkcjonalność i przydatność w realizacji procesu produkcyjnego [K_U03],

- potrafi oprogramować proces akwizycji danych pomiarowych z czujników analogowych oraz cyfrowych,

- potrafi implementować proste algorytmy sterowania modułami wykonawczymi,

- ma umiejętność samokształcenia się – potrafi pozyskiwać informacje z literatury, zewnętrznych repozytoriów oraz innych źródeł [K_U29].


Bilans godzin pracy studenta:

9 W + 9 Lab + 15 studia literaturowe + 15 przygotowanie projektów + 20 przygotowanie do zaliczenia przedmiotu = 68 godz. pracy => 4 pkt. ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Żmudziński
Prowadzący grup: Piotr Żmudziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.