Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Programowanie strukturalne i obiektowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt1PSiO-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Programowanie strukturalne i obiektowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 1, kierunek mechatronika, NP
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 7.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mykola Nedashkovskyy
Prowadzący grup: Dariusz Mikołajewski, Mykola Nedashkovskyy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języka C (w wersji C#) oraz paradygmatu programowania strukturalnego i obiektowego

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji w języku programowania C#.

W3. Zna narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji języków programowania – środowisko programistyczne MS Visual Studio.

Umiejętności:

U1. Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania z użyciem języka C# i środowiska MS Visual Studio.

U2. Ma umiejętność przeprowadzania testów napisanego programu.

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do budowy programu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające - przedmioty z zakresu nauk podstawowych.

Wymagania wstepne: Każdy student będzie musiał wykonać samodzielnie szereg praktycznych zadań sprawdzających poznane na wykładzie metody. Po zakończeniu wykładów przeprowadzony zostanie test sprawdzający wiedzę teoretyczną wyniesioną z wykładu. Ocena z modułu zależeć będzie od liczby punktów uzyskanych za wykonanie zadań praktycznych i, w mniejszym stopniu, od wyników testu teoretycznego. Szczegóły punktacji zostaną ustalone we współpracy z prowadzącymi ćwiczenia laboratoryjne.

lub

Student otrzymuje ocenę końcowa z ćwiczeń na podstawie punktów przyznawanych za systematycznie deklarowane zadania, rozwiązywanie zadań i aktywność oraz punktów uzyskanych na kolokwiach

Warunkiem otrzymania zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie określonej liczby punktów


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 35 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Mreła
Prowadzący grup: Wojciech Dobrosielski, Aleksandra Mreła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza:

W1. Ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną w zakresie języka C (w wersji C++) oraz paradygmatu programowania strukturalnego i obiektowego

W2. Zna podstawowe metody i techniki stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji w języku programowania C++.

W3. Zna narzędzia stosowane przy rozwiązywaniu prostych zadań informatycznych z zakresu implementacji języków programowania – środowisko programistyczne MS Visual Studio lub Code::Blocks.

Umiejętności:

U1. Ma umiejętność formułowania prostych algorytmów i ich programowania z użyciem języka C++ i środowiska MS Visual Studio lub Code::Blocks.

U2. Ma umiejętność przeprowadzania testów napisanego programu.

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do budowy programu.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające - przedmioty z zakresu nauk podstawowych.

Wymagania wstępne: umiejętność korzystania z komputera i instalowania aplikacji

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 24 godzin więcej informacji
Wykład, 28 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksandra Mreła
Prowadzący grup: Wojciech Dobrosielski, Aleksandra Mreła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.