Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Architektura systemów komputerowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt35ASK-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Architektura systemów komputerowych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Mechatronika, spec. mechatronika przemysłowa i produkcyjna, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Urbaniak
Prowadzący grup: Robert Ciołek, Wiesław Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - zna i rozumie architekturę komputerów, zasadę działania i budowę urządzeń komputerowych

K_W02 - zna zasady funkcjonowania różnych układów liczbowych w tym przede wszystkim układ binarny oraz algebrę Boole’a ,

K_W17 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz elektroniki analogowej i cyfrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania współczesnych komputerów,

K_W03 - zna i rozumie zasady pracy w systemach operacyjnych w tym pracy zdalnej. Zna podstawowe polecenia systemowe niezbędne do pracy w systemie operacyjnym,

K_W04 - zna zasady instalowania systemów operacyjnych, aktualizację oprogramowania, instalowanie i konfigurowanie nowych urządzeń oraz oprogramowania systemowego i użytkowego,

K_W19 - ma podstawową wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania aplikacji internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania,

K_W20 - ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, w tym wiedzę niezbędną do:

• instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz zarządzania elementami informatycznymi w tych systemach,

• konfigurowania urządzeń sieciowych w sieciach lokalnych;

zna protokoły komunikacyjne stosowane w rozproszonych systemach sterowania i wytwarzania,

K_U01 - potrafi korzystać z dostępnych informacji w celu doboru odpowiednich urządzeń stanowiących wyposażenie zestawu komputerowego.

K_U02 - potrafi zamontować i zainstalować urządzenie mogące stanowić element składowy komputera,

K_U03 Potrafi pracować w systemie operacyjnym, administrować nim lokalnie oraz przy wykorzystaniu aplikacji zdalnych

K_U19 potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich elementów składowych projektowanego układu elektronicznego,

K_U20 potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i bezprzewodowych) sieciach teleinformatycznych oraz interfejsy komunikacyjne urządzeń sterujących w systemie mechatronicznym,

K_U21 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących w systemie mechatronicznym.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

fizyka, podstawy elektroniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Wiesław Urbaniak
Prowadzący grup: Wiesław Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - zna i rozumie architekturę komputerów, zasadę działania i budowę urządzeń komputerowych

K_W02 - zna zasady funkcjonowania różnych układów liczbowych w tym przede wszystkim układ binarny oraz algebrę Boole’a ,

K_W17 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz elektroniki analogowej i cyfrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania współczesnych komputerów,

K_W03 - zna i rozumie zasady pracy w systemach operacyjnych w tym pracy zdalnej. Zna podstawowe polecenia systemowe niezbędne do pracy w systemie operacyjnym,

K_W04 - zna zasady instalowania systemów operacyjnych, aktualizację oprogramowania, instalowanie i konfigurowanie nowych urządzeń oraz oprogramowania systemowego i użytkowego,

K_W19 - ma podstawową wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania aplikacji internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania,

K_W20 - ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, w tym wiedzę niezbędną do:

• instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz zarządzania elementami informatycznymi w tych systemach,

• konfigurowania urządzeń sieciowych w sieciach lokalnych;

zna protokoły komunikacyjne stosowane w rozproszonych systemach sterowania i wytwarzania,

K_U01 - potrafi korzystać z dostępnych informacji w celu doboru odpowiednich urządzeń stanowiących wyposażenie zestawu komputerowego.

K_U02 - potrafi zamontować i zainstalować urządzenie mogące stanowić element składowy komputera,

K_U03 Potrafi pracować w systemie operacyjnym, administrować nim lokalnie oraz przy wykorzystaniu aplikacji zdalnych

K_U19 potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich elementów składowych projektowanego układu elektronicznego,

K_U20 potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i bezprzewodowych) sieciach teleinformatycznych oraz interfejsy komunikacyjne urządzeń sterujących w systemie mechatronicznym,

K_U21 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących w systemie mechatronicznym.

------------------------------------------------------------------------------------------

zajęcia teoretyczne (godziny) zajęcia praktyczne (godziny)

ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład 30  

laboratorium   15

razem 30 15

razem zajęcia kontaktowe - godziny 45

ECTS - zajęcia kontaktowe 1,5


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do zaliczenia 15  

studia literaturowe 15  

samodzielne wykonanie zadań domowych   15

przygotowanie dokumentacji technicznej   15

przygotowanie do ćwiczeń   15

razem 30 45

razem praca samodzielna - godziny 75

ECTS - praca samodzielna 2,5


RAZEM

godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna) 120

ECTS - zajęcia praktyczne 4

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

fizyka, podstawy elektroniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Urbaniak
Prowadzący grup: Wiesław Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 - zna i rozumie architekturę komputerów, zasadę działania i budowę urządzeń komputerowych

K_W02 - zna zasady funkcjonowania różnych układów liczbowych w tym przede wszystkim układ binarny oraz algebrę Boole’a ,

K_W17 - ma uporządkowaną wiedzę w zakresie elektrotechniki oraz elektroniki analogowej i cyfrowej, w tym wiedzę niezbędną do zrozumienia zasad funkcjonowania współczesnych komputerów,

K_W03 - zna i rozumie zasady pracy w systemach operacyjnych w tym pracy zdalnej. Zna podstawowe polecenia systemowe niezbędne do pracy w systemie operacyjnym,

K_W04 - zna zasady instalowania systemów operacyjnych, aktualizację oprogramowania, instalowanie i konfigurowanie nowych urządzeń oraz oprogramowania systemowego i użytkowego,

K_W19 - ma podstawową wiedzę w zakresie programowania strukturalnego i obiektowego, programowania aplikacji internetowych oraz w zakresie baz danych i sztucznej inteligencji, w tym wiedzę niezbędną do programowania prostych układów sterowania,

K_W20 - ma elementarną wiedzę w zakresie architektury systemów i sieci komputerowych oraz systemów operacyjnych, w tym wiedzę niezbędną do:

• instalacji, obsługi i utrzymania narzędzi informatycznych służących do symulacji i projektowania elementów, układów i systemów mechatronicznych oraz zarządzania elementami informatycznymi w tych systemach,

• konfigurowania urządzeń sieciowych w sieciach lokalnych;

zna protokoły komunikacyjne stosowane w rozproszonych systemach sterowania i wytwarzania,

K_U01 - potrafi korzystać z dostępnych informacji w celu doboru odpowiednich urządzeń stanowiących wyposażenie zestawu komputerowego.

K_U02 - potrafi zamontować i zainstalować urządzenie mogące stanowić element składowy komputera,

K_U03 Potrafi pracować w systemie operacyjnym, administrować nim lokalnie oraz przy wykorzystaniu aplikacji zdalnych

K_U19 potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich elementów składowych projektowanego układu elektronicznego,

K_U20 potrafi konfigurować urządzenia komunikacyjne w lokalnych (przewodowych i bezprzewodowych) sieciach teleinformatycznych oraz interfejsy komunikacyjne urządzeń sterujących w systemie mechatronicznym,

K_U21 potrafi sformułować algorytm, posługuje się językami programowania wysokiego i niskiego poziomu oraz odpowiednimi narzędziami informatycznymi do opracowania programów komputerowych sterujących w systemie mechatronicznym.

------------------------------------------------------------------------------------------

zajęcia teoretyczne (godziny) zajęcia praktyczne (godziny)

ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład 30  

laboratorium   15

razem 30 15

razem zajęcia kontaktowe - godziny 45

ECTS - zajęcia kontaktowe 1,5


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do zaliczenia 15  

studia literaturowe 15  

samodzielne wykonanie zadań domowych   15

przygotowanie dokumentacji technicznej   15

przygotowanie do ćwiczeń   15

razem 30 45

razem praca samodzielna - godziny 75

ECTS - praca samodzielna 2,5


RAZEM

godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna) 120

ECTS - zajęcia praktyczne 4

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

fizyka, podstawy elektroniki, podstawy matematyki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Urbaniak
Prowadzący grup: Wiesław Urbaniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.