Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika płynów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt35MP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika płynów
Jednostka: Kolegium III
Grupy: Mechatronika, spec. mechatronika przemysłowa i produkcyjna, 3 rok, 5 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe:

K_W09.

Ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki, obejmującą mechanikę techniczną, mechanikę płynów, wytrzymałość materiałów, w tym wiedzę niezbędna do rozumienia zjawisk mechanicznych oraz rozwiązywania podstawowych zagadnień inżynierskich z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki elementów maszyn, analizy naprężeń oraz zjawisk przepływowych.

K_U29.

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.


Efekty przedmiotowe:

W01.

Zna znaczenie zagadnień mechaniki płynów w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice;

W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz pod-stawy aparatu matematycznego wykorzysty-wanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu mechaniki płynów;

W03.

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady mechaniki płynów;

W04.

Zna liczne zastosowania mechaniki płynów w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich.

U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz anali-zować proste problemy inżynierskie z zakresu mechaniki płynów;

U02.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do roz-wiązania problemów z zakresu mechaniki płynów.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy rachunku wektorowego. Elementy rachunku różniczkowego i analizy matematycznej.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01.

Zna znaczenie zagadnień mechaniki płynów w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice (K_W09).


W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz pod-stawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu mechaniki płynów (K_W09).


W03.

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady mechaniki płynów (K_W09).


W04.

Zna liczne zastosowania mechaniki płynów w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich (K_W09).


U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste problemy inżynierskie z zakresu mechaniki płynów (K_U07).


U02.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do roz-wiązania problemów z zakresu mechaniki płynów (K_U07, K_U29).


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15Ćw + 15 studia literaturowe + 15 rozwiązywanie zadań + 15 przygotowanie do kolokwiów = 90 godz. pracy = 3 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy rachunku wektorowego. Elementy rachunku różniczkowego i analizy matematycznej.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01.

Zna znaczenie zagadnień mechaniki płynów w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice (K_W09).


W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz pod-stawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu mechaniki płynów (K_W09).


W03.

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady mechaniki płynów (K_W09).


W04.

Zna liczne zastosowania mechaniki płynów w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich (K_W09).


U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste problemy inżynierskie z zakresu mechaniki płynów (K_U07).


U02.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do roz-wiązania problemów z zakresu mechaniki płynów (K_U07, K_U29).


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15Ćw + 15 studia literaturowe + 15 rozwiązywanie zadań + 15 przygotowanie do kolokwiów = 90 godz. pracy = 3 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy rachunku wektorowego. Elementy rachunku różniczkowego i analizy matematycznej.


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13

Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01.

Zna znaczenie zagadnień mechaniki płynów w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice (K_W09).


W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz pod-stawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu mechaniki płynów (K_W09).


W03.

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady mechaniki płynów (K_W09).


W04.

Zna liczne zastosowania mechaniki płynów w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich (K_W09).


U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste problemy inżynierskie z zakresu mechaniki płynów (K_U07).


U02.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do roz-wiązania problemów z zakresu mechaniki płynów (K_U07, K_U29).


Bilans godzin pracy studenta:

30W + 15Ćw + 15 studia literaturowe + 15 rozwiązywanie zadań + 15 przygotowanie do kolokwiów = 90 godz. pracy = 3 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy rachunku wektorowego. Elementy rachunku różniczkowego i analizy matematycznej.


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.