Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Mechanika płynów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt3MP-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika płynów
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Tomasz Czerwiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01.

Zna znaczenie zagadnień mechaniki płynów w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice;

W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu mechaniki płynów;

W03.

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady mechaniki płynów;

W04.

Zna liczne zastosowania mechaniki płynów w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich.

U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste problemy inżynierskie z zakresu mechaniki płynów;

U2.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów z zakresu mechaniki płynów.


Kierunkowe efekty kształcenia: K_W09, K_U07, K_U29.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy rachunku wektorowego,

elementy rachunku różniczkowego i analizy matematycznej


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01.

Zna znaczenie zagadnień mechaniki płynów w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice (K_W09);

W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu mechaniki płynów (K_W09);

W03.

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady mechaniki płynów (K_W09);

W04.

Zna liczne zastosowania mechaniki płynów w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich (K_W09).

U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste problemy inżynierskie z zakresu mechaniki płynów (K_U07);

U2.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów z zakresu mechaniki płynów (K_U07, K_U29).


Bilans godzin pracy studenta:

18W + 8Ćw + 15 studia literaturowe + 20 rozwiązywanie zadań + 15 przygotowanie do kolokwiów = 76 godz. pracy = 3 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy rachunku wektorowego,

elementy rachunku różniczkowego i analizy matematycznej


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Mieczysław Cieszko, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01.

Zna znaczenie zagadnień mechaniki płynów w rozumieniu, przewidywaniu i rozwiązywaniu problemów inżynierskich w technice (K_W09);

W02.

Zna podstawowe pojęcia, koncepcje oraz podstawy aparatu matematycznego wykorzystywanego do opisu i rozwiązywania prostych problemów inżynierskich z zakresu mechaniki płynów (K_W09);

W03.

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady mechaniki płynów (K_W09);

W04.

Zna liczne zastosowania mechaniki płynów w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich (K_W09).

U01.

Potrafi formułować i rozwiązywać oraz analizować proste problemy inżynierskie z zakresu mechaniki płynów (K_U07);

U2.

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów z zakresu mechaniki płynów (K_U07, K_U29).


Bilans godzin pracy studenta:

18W + 8Ćw + 15 studia literaturowe + 20 rozwiązywanie zadań + 15 przygotowanie do kolokwiów = 76 godz. pracy = 3 ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy rachunku wektorowego,

elementy rachunku różniczkowego i analizy matematycznej


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.