Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Metrologia i komputerowe wspomaganie pomiarów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt3MiKWP-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metrologia i komputerowe wspomaganie pomiarów
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya, Radosław Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe


K_W21. Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i wyznaczania podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów.

K_W22. Ma elementarną wiedzę w zakresie budowy, działania i obsługi interfejsów podstawowych przyrządów i systemów pomiarowych, w tym wiedzę z zakresu programowania wirtualnych przyrządów pomiarowych. W1. Zna budowę i zasady działania wybranych przyrządów pomiarowych, metod pomiarowych wielkości geometrycznych i elektrycznych oraz komputerowe systemy pomiarowe,

K_U23. Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami, przyrządami, urządzeniami umożliwiającymi pomiar pod-stawowych wielkości elektrycznych, geometrycznych charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne, elektroniczne; potrafi rejestrować i przetwarzać sygnały pomiarowe, przeprowadzić obróbkę i wizualizację danych pomiarowych, opracować oprogramowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego.

K_U30. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych


Efekty przedmiotowe


W1. Zna budowę i zasady działania wybranych przyrządów pomiarowych, metod pomiarowych wielkości geometrycznych i elektrycznych oraz komputerowe systemy pomiarowe,

W2. Zna i rozumie podstawowe zasady obróbki danych doświadczalnych i prawidłowego ich zapisu, w tym metody obróbki danych otrzymanych w pomiarach bezpośrednich i pośrednich z uwzględnieniem liczności elementów próbki, a także błędów systematycznych, w tendencji centralnej i przedziałowej.

U1. Potrafi przeprowadzić pomiary wybranych wielkości elektrycznych i mechanicznych, zarejestrować i przetwarzać sygnały pomiarowe, przeprowadzić obróbkę danych pomiarowych, ich wizualizację, stworzyć oprogramowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego.

U2. Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia dla typowych zagadnień obróbki danych doświadczalnych (określenia wartości średniej i znalezienia jej niepewności w tendencji centralnej z uwzględnieniem błędów systematycznych, a także z wykorzystaniem przedziału ufności).

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania zagadnień obróbki danych eksperymentalnych.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; matematyka dyskretna, w szczególności wzory kombinatoryki, a także praktyczną umiejętność podstaw programowania w programie MATLAB.

Fizyka: podstawowe prawa mechaniki, mechaniki ciała stałego, elektrodynamiki


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya, Radosław Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe


K_W21. Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i wyznaczania podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów.

K_W22. Ma elementarną wiedzę w zakresie budowy, działania i obsługi interfejsów podstawowych przyrządów i systemów pomiarowych, w tym wiedzę z zakresu programowania wirtualnych przyrządów pomiarowych. W1. Zna budowę i zasady działania wybranych przyrządów pomiarowych, metod pomiarowych wielkości geometrycznych i elektrycznych oraz komputerowe systemy pomiarowe,

K_U23. Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami, przyrządami, urządzeniami umożliwiającymi pomiar pod-stawowych wielkości elektrycznych, geometrycznych charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne, elektroniczne; potrafi rejestrować i przetwarzać sygnały pomiarowe, przeprowadzić obróbkę i wizualizację danych pomiarowych, opracować oprogramowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego.

K_U30. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych


Efekty przedmiotowe


W1. Zna budowę i zasady działania wybranych przyrządów pomiarowych, metod pomiarowych wielkości geometrycznych i elektrycznych oraz komputerowe systemy pomiarowe,

W2. Zna i rozumie podstawowe zasady obróbki danych doświadczalnych i prawidłowego ich zapisu, w tym metody obróbki danych otrzymanych w pomiarach bezpośrednich i pośrednich z uwzględnieniem liczności elementów próbki, a także błędów systematycznych, w tendencji centralnej i przedziałowej.

U1. Potrafi przeprowadzić pomiary wybranych wielkości elektrycznych i mechanicznych, zarejestrować i przetwarzać sygnały pomiarowe, przeprowadzić obróbkę danych pomiarowych, ich wizualizację, stworzyć oprogramowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego.

U2. Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia dla typowych zagadnień obróbki danych doświadczalnych (określenia wartości średniej i znalezienia jej niepewności w tendencji centralnej z uwzględnieniem błędów systematycznych, a także z wykorzystaniem przedziału ufności).

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania zagadnień obróbki danych eksperymentalnych.


Liczba punktów ECTS 4 pkt., w tym

• wykład i zajęcia teoretyczne: 2 pkt.

• zajęcia o charakterze praktycznym: 2 pkt.

ZAJĘCIA KONTAKTOWE: wykład -18, laboratorium -16, razem 34.

PRACA SAMODZIELNA: przygotowanie si do: zaliczenia z oceną - 20, kolokwium - 20, studia literaturowe - 20, zajęć laboratoryjnych - 30, razem - 90.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; matematyka dyskretna, w szczególności wzory kombinatoryki, a także praktyczną umiejętność podstaw programowania w programie MATLAB.

Fizyka: podstawowe prawa mechaniki, mechaniki ciała stałego, elektrodynamiki


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya, Radosław Drelich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe


K_W21. Ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i wyznaczania podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne i elektroniczne, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentów.

K_W22. Ma elementarną wiedzę w zakresie budowy, działania i obsługi interfejsów podstawowych przyrządów i systemów pomiarowych, w tym wiedzę z zakresu programowania wirtualnych przyrządów pomiarowych. W1. Zna budowę i zasady działania wybranych przyrządów pomiarowych, metod pomiarowych wielkości geometrycznych i elektrycznych oraz komputerowe systemy pomiarowe,

K_U23. Potrafi posłużyć się właściwie dobranymi metodami, przyrządami, urządzeniami umożliwiającymi pomiar pod-stawowych wielkości elektrycznych, geometrycznych charakteryzujących elementy i układy mechaniczne, elektryczne, elektroniczne; potrafi rejestrować i przetwarzać sygnały pomiarowe, przeprowadzić obróbkę i wizualizację danych pomiarowych, opracować oprogramowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego.

K_U30. Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych


Efekty przedmiotowe


W1. Zna budowę i zasady działania wybranych przyrządów pomiarowych, metod pomiarowych wielkości geometrycznych i elektrycznych oraz komputerowe systemy pomiarowe,

W2. Zna i rozumie podstawowe zasady obróbki danych doświadczalnych i prawidłowego ich zapisu, w tym metody obróbki danych otrzymanych w pomiarach bezpośrednich i pośrednich z uwzględnieniem liczności elementów próbki, a także błędów systematycznych, w tendencji centralnej i przedziałowej.

U1. Potrafi przeprowadzić pomiary wybranych wielkości elektrycznych i mechanicznych, zarejestrować i przetwarzać sygnały pomiarowe, przeprowadzić obróbkę danych pomiarowych, ich wizualizację, stworzyć oprogramowanie wirtualnego przyrządu pomiarowego.

U2. Potrafi przeprowadzić podstawowe obliczenia dla typowych zagadnień obróbki danych doświadczalnych (określenia wartości średniej i znalezienia jej niepewności w tendencji centralnej z uwzględnieniem błędów systematycznych, a także z wykorzystaniem przedziału ufności).

U3. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania zagadnień obróbki danych eksperymentalnych.


Liczba punktów ECTS 4 pkt., w tym

• wykład i zajęcia teoretyczne: 2 pkt.

• zajęcia o charakterze praktycznym: 2 pkt.

ZAJĘCIA KONTAKTOWE: wykład -18, laboratorium -16, razem 34.

PRACA SAMODZIELNA: przygotowanie si do: zaliczenia z oceną - 20, kolokwium - 20, studia literaturowe - 20, zajęć laboratoryjnych - 30, razem - 90.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; matematyka dyskretna, w szczególności wzory kombinatoryki, a także praktyczną umiejętność podstaw programowania w programie MATLAB.

Fizyka: podstawowe prawa mechaniki, mechaniki ciała stałego, elektrodynamiki


Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.