Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie systemów mechatronicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt3PSM-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie systemów mechatronicznych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 6.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jackiewicz
Prowadzący grup: Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W06: ma wiedze w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników, w tym wiedzę w zakresie roli sensorów i aktuatorów w tych systemach oraz metod ich funkcjonalnego opisu; zna i rozumie zasady integracji układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne.

K_W07: ma elementarna wiedze na temat cyklu życia urządzeń i systemów mechatronicznych.

K_W08: orientuje się w obecnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych mechatroniki.


K_U04: potrafi sformułować specyfikacje działania elementów oraz prostych systemów mechatronicznych.

K_U05: potrafi zaprojektować proste systemy mechatroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, w tym określić wymagania strukturalne i techniczne ich realizacji.

K_U06: potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu mechatronicznego.

K_U07: potrafi wykorzystać poznane pojęcia, zasady i metody oraz modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny stanu, i działania prostego układu mechanicznego.

K_U10: potrafi zaplanować proces realizacji prostego systemu mechatronicznego, wstępnie oszacować jego koszty.

K_U11: potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować prosty system mechatroniczny zawierający elementy automatyki i sterowania.

K_U19: potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich elementów składowych projektowanego układu elektronicznego.

K_U25: potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie.

K_U29: ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedmioty wprowadzające: matematyka, fizyka, mechanika techniczna, podstawy mechatroniki i podstawy automatyki.


wymagania wstępne: znajomość matematyki w zakresie umiejętności stosowania rachunku macierzowego, a także rachunku różniczkowego i całkowego; znajomość fizyki w zakresie dynamiki, elektrodynamiki i termodynamiki; podstawowa znajomość narzędzi CAD i CAE oraz wskazana znajomość podstaw programowania w dowolnym języku wyższego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jackiewicz, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student ma wiedzę z zakresu metod tworzenia modeli systemów mechatronicznych i jest w stanie zaproponować uporządkowaną klasyfikację tych modeli, posiada wiedzę pozwalającą formułować modele układów dynamicznych różnymi metodami oraz wymienia i definiuje etapy projektowania systemów mechatronicznych, zna i rozumie metodykę projektowania systemów mechatronicznych, a także metody i techniki komputerowe używane do projektowania i symulacji tych systemów (K_W06, K_W07).

W2: Student ma podstawową wiedzę na temat budowy, działania i naprawy systemów mechatronicznych, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przemyśle związanym z mechatroniką (K_W06, K_W07).

W3: Student jest zorientowany co do historii, stanu obecnego i tendencji rozwojowych systemów mechatronicznych (K_W08).


U1: Student potrafi przygotować krytyczną analizę sposobu funkcjonowania prostych systemów mechatronicznych na podstawie ich dokumentacji technicznej (K_U04).

U2: Student potrafi zaprojektować proste systemy mechatroniczne przeznaczone do realizacji określonych zastosowań z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych, używając komputerowych metod wspomagania projektowania i programowania (K_U05, K_U11).

U3: Student potrafi pozyskiwać podstawowe informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w celu dobrania odpowiednich elementów, które zostaną połączone w system mechatroniczny, ma doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów (K_U06, K_U19, K_U25, K_U29).

U4: Student potrafi zbudować modele: fizyczny, matematyczny i symulacyjny prostego systemu mechatronicznego oraz sporządzić na ich podstawie stosowną dokumentację, dokonuje poprawnej ich walidacji i analizuje dane symulacyjne (K_U07).

U5: Student potrafi wstępnie zaplanować wykonanie prostego systemu mechatronicznego i określić orientacyjne koszty budowy jego prototypu (K_U10).

U6: Student potrafi zaprojektować oraz przetestować prosty system mechatroniczny, potrafi dobrać nastawy regulatora tego systemu z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink (ma umiejętność badania i oceny stabilności układów regulacji) (K_U05, K_U07, K_U11).


Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć (w trybie niestacjonarnym): 18W / 18L


Liczba punktów ECTS: ≈ 6 pkt., w tym

• wykłady i zajęcia teoretyczne: 2,4 pkt.

• zajęcia o charakterze praktycznym: 3,6 pkt.


ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład: 18

laboratorium: 18

razem zajęcia kontaktowe (godziny): 36

ECTS - zajęcia kontaktowe: 1,4 pkt.


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do egzaminu: 12

samodzielne studiowanie tematyki zajęć: 30

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów: 22

przygotowanie sprawozdań, projektów, prac pisemnych, itp.: 30

samodzielne przeprowadzenie symulacji komputerowych: 20

razem praca samodzielna (godziny): 114

ECTS - praca samodzielna: 4,6 pkt.


razem godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna): 90

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedmioty wprowadzające: matematyka, fizyka, mechanika techniczna, podstawy mechatroniki i podstawy automatyki.


wymagania wstępne: znajomość matematyki w zakresie umiejętności stosowania rachunku macierzowego, a także rachunku różniczkowego i całkowego; znajomość fizyki w zakresie dynamiki, elektrodynamiki i termodynamiki; podstawowa znajomość narzędzi CAD i CAE oraz wskazana znajomość podstaw programowania w dowolnym języku wyższego poziomu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jackiewicz
Prowadzący grup: Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student ma wiedzę z zakresu metod tworzenia modeli systemów mechatronicznych i jest w stanie zaproponować uporządkowaną klasyfikację tych modeli, posiada wiedzę pozwalającą formułować modele układów dynamicznych różnymi metodami oraz wymienia i definiuje etapy projektowania systemów mechatronicznych, zna i rozumie metodykę projektowania systemów mechatronicznych, a także metody i techniki komputerowe używane do projektowania i symulacji tych systemów (K_W06, K_W07).

W2: Student ma podstawową wiedzę na temat budowy, działania i naprawy systemów mechatronicznych, zna podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w przemyśle związanym z mechatroniką (K_W06, K_W07).

W3: Student jest zorientowany co do historii, stanu obecnego i tendencji rozwojowych systemów mechatronicznych (K_W08).


U1: Student potrafi przygotować krytyczną analizę sposobu funkcjonowania prostych systemów mechatronicznych na podstawie ich dokumentacji technicznej (K_U04).

U2: Student potrafi zaprojektować proste systemy mechatroniczne przeznaczone do realizacji określonych zastosowań z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych, używając komputerowych metod wspomagania projektowania i programowania (K_U05, K_U11).

U3: Student potrafi pozyskiwać podstawowe informacje z literatury, baz danych i innych źródeł w celu dobrania odpowiednich elementów, które zostaną połączone w system mechatroniczny, ma doświadczenie w korzystaniu z norm i standardów (K_U06, K_U19, K_U25, K_U29).

U4: Student potrafi zbudować modele: fizyczny, matematyczny i symulacyjny prostego systemu mechatronicznego oraz sporządzić na ich podstawie stosowną dokumentację, dokonuje poprawnej ich walidacji i analizuje dane symulacyjne (K_U07).

U5: Student potrafi wstępnie zaplanować wykonanie prostego systemu mechatronicznego i określić orientacyjne koszty budowy jego prototypu (K_U10).

U6: Student potrafi zaprojektować oraz przetestować prosty system mechatroniczny, potrafi dobrać nastawy regulatora tego systemu z wykorzystaniem środowiska Matlab/Simulink (ma umiejętność badania i oceny stabilności układów regulacji) (K_U05, K_U07, K_U11).


Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć (w trybie niestacjonarnym): 18W / 18L


Liczba punktów ECTS: ≈ 6 pkt., w tym

• wykłady i zajęcia teoretyczne: 2,4 pkt.

• zajęcia o charakterze praktycznym: 3,6 pkt.


ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład: 18

laboratorium: 18

razem zajęcia kontaktowe (godziny): 36

ECTS - zajęcia kontaktowe: 1,4 pkt.


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do egzaminu: 12

samodzielne studiowanie tematyki zajęć: 30

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów: 22

przygotowanie sprawozdań, projektów, prac pisemnych, itp.: 30

samodzielne przeprowadzenie symulacji komputerowych: 20

razem praca samodzielna (godziny): 114

ECTS - praca samodzielna: 4,6 pkt.


razem godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna): 90

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

przedmioty wprowadzające: matematyka, fizyka, mechanika techniczna, podstawy mechatroniki i podstawy automatyki.


wymagania wstępne: znajomość matematyki w zakresie umiejętności stosowania rachunku macierzowego, a także rachunku różniczkowego i całkowego; znajomość fizyki w zakresie dynamiki, elektrodynamiki i termodynamiki; podstawowa znajomość narzędzi CAD i CAE oraz wskazana znajomość podstaw programowania w dowolnym języku wyższego poziomu.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.