Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Sterowanie dyskretne i nieliniowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt3SDiN-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sterowanie dyskretne i nieliniowe
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jackiewicz
Prowadzący grup: Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W04: ma wiedzę w zakresie podstaw automatyki oraz teorii sterowania, zna i rozumie budowę, zasady działania oraz zastosowania podstawowych członów automatyki i regulatorów, ma wiedzę niezbędną do ich zastosowania w mechatronice.

K_W05: ma podstawową wiedzę w zakresie rodzajów i konstrukcji robotów oraz języków ich programowania, zna podstawy programowania robotów.


K_U02: potrafi wykorzystać poznane metody i modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny działania elementów automatyki i sterowania oraz ich prostych układów.

K_U03: potrafi zaprojektować, wdrożyć i uruchomić podstawowe elementy oraz proste układy sterowania i automatyki (regulacji, nadzoru, zabezpieczenia), ocenić ich funkcjonalność i przydatność w realizacji procesu produkcyjnego oraz w ocenie stanu maszyn i urządzeń.

K_U29: ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość zagadnień matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jackiewicz, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student ma wiedzę w zakresie: zastosowania przekształcenia Z w automatyce, modelowania dyskretnych układów dynamicznych, budowy ich schematów blokowych, badania stabilności układów dyskretnych, budowy układów regulacji i zastosowania odpowiedniego regulatora dyskretnego (K_W04).

W2: Student dysponuje wiedzą umożliwiającą przeprowadzenie analizy i syntezy dynamicznych układów regulacji kaskadowej serwosilników (K_W05).


U1: Student potrafi zbudować model matematyczny układu dyskretnego za pomocą metody równań różnicowych, dyskretnej funkcji przejścia oraz metodą przestrzeni stanów, potrafi zaprojektować regulator dyskretny (K_U02, K_U29).

U2: Student potrafi ocenić właściwości dynamiczne układów automatyki oraz sprawdzić stabilność układów dyskretnych, potrafi dokonać analizy działania dyskretnego układu regulacji, potrafi dokonać syntezy dyskretnego układu regulacji i dobrać parametry jego regulatora, ma umiejętność oceny jakości dyskretnego układu regulacji (K_U03, K_U29).


Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć (w trybie niestacjonarnym): 9W / 9L


Liczba punktów ECTS: ≈ 4 pkt., w tym

• wykłady i zajęcia teoretyczne: 1,8 pkt.

• zajęcia o charakterze praktycznym: 2 pkt.


ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład: 9

laboratorium: 9

razem zajęcia kontaktowe (godziny): 18

ECTS - zajęcia kontaktowe: 0,7 pkt.


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do egzaminu: 12

samodzielne studiowanie tematyki zajęć: 24

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów: 12

przygotowanie sprawozdań, projektów, prac pisemnych, itp.: 16

samodzielne przeprowadzenie symulacji komputerowych: 12

razem praca samodzielna (godziny): 76

ECTS - praca samodzielna: 3 pkt.


razem godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna): 49

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość zagadnień matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Jackiewicz
Prowadzący grup: Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Student ma wiedzę w zakresie: zastosowania przekształcenia Z w automatyce, modelowania dyskretnych układów dynamicznych, budowy ich schematów blokowych, badania stabilności układów dyskretnych, budowy układów regulacji i zastosowania odpowiedniego regulatora dyskretnego (K_W04).

W2: Student dysponuje wiedzą umożliwiającą przeprowadzenie analizy i syntezy dynamicznych układów regulacji kaskadowej serwosilników (K_W05).


U1: Student potrafi zbudować model matematyczny układu dyskretnego za pomocą metody równań różnicowych, dyskretnej funkcji przejścia oraz metodą przestrzeni stanów, potrafi zaprojektować regulator dyskretny (K_U02, K_U29).

U2: Student potrafi ocenić właściwości dynamiczne układów automatyki oraz sprawdzić stabilność układów dyskretnych, potrafi dokonać analizy działania dyskretnego układu regulacji, potrafi dokonać syntezy dyskretnego układu regulacji i dobrać parametry jego regulatora, ma umiejętność oceny jakości dyskretnego układu regulacji (K_U03, K_U29).


Liczba godzin dydaktycznych i formy zajęć (w trybie niestacjonarnym): 9W / 9L


Liczba punktów ECTS: ≈ 4 pkt., w tym

• wykłady i zajęcia teoretyczne: 1,8 pkt.

• zajęcia o charakterze praktycznym: 2 pkt.


ZAJĘCIA KONTAKTOWE

wykład: 9

laboratorium: 9

razem zajęcia kontaktowe (godziny): 18

ECTS - zajęcia kontaktowe: 0,7 pkt.


PRACA SAMODZIELNA

przygotowanie do egzaminu: 12

samodzielne studiowanie tematyki zajęć: 24

przygotowanie do ćwiczeń laboratoryjnych i sprawdzianów: 12

przygotowanie sprawozdań, projektów, prac pisemnych, itp.: 16

samodzielne przeprowadzenie symulacji komputerowych: 12

razem praca samodzielna (godziny): 76

ECTS - praca samodzielna: 3 pkt.


razem godziny zajęć praktycznych (zajęcia kontaktowe i praca samodzielna): 49

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

znajomość zagadnień matematyki, fizyki, mechaniki, elektrotechniki i elektroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.