Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Specjalnościowa pracownia dyplomowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt3SPD-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Specjalnościowa pracownia dyplomowa
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Tyszczuk
Prowadzący grup: Krzysztof Tyszczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

U1.

Ma umiejętności prezentowania wyników pracy własnej, formułować plan, redagować pracę i posługiwać się językiem technicznym właściwym dla pojęć i terminologii mechatronicznej.


U2

Potrafi przygotować prezentację poświęconą wynikom zrealizowanego zadania inżynierskiego.


U3

Potrafi pracować indywidualnie oraz współdziałać i pracować w zespole.


U4

Potrafi uzupełniać i doskonalić nabytą wiedzę i umiejętności w celu podnoszenia kompetencji zawodowych.


K1

Potrafi korzystać z literatury i doskonalić nabyte kompetencje zawodowe i społeczne.


K2

Potrafi promować i przekazywać społeczeństwu zdobytą wiedzę inżynierską z zakresu mechatroniki i innych aspektów działalności.


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Janusz Łukowski
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Janusz Łukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W06

ma wiedzę w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników, w tym wiedzę w zakresie roli sensorów i aktuatorów w tych systemach oraz metod ich funkcjonalnego opisu; zna i rozumie zasady integracji układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne

K_W13

zna podstawowe metody sporządzania dokumentacji technicznej konstrukcji mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych

K_W16

ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy i zasad działania obrabiarek sterowanych numerycznie, metod ich programowania oraz systemów sterowania, w tym elementarną wiedzę w zakresie programowania obrabiarek CNC na wybrany układ sterowania oraz wykorzystania oprogramowania wspomagającego projektowanie procesów technologicznych

K_U04

potrafi sformułować specyfikacje działania elementów oraz prostych systemów mechatronicznych

K_U05

potrafi zaprojektować proste systemy mechatroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, w tym określić wymagania strukturalne i techniczne ich realizacji

K_U06

potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu mechatronicznego

K_U07

potrafi wykorzystać poznane pojęcia, zasady i metody oraz modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny stanu i działania prostego układu mechanicznego

K_U11

potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować prosty system mechatroniczny zawierający elementy automatyki i sterowania

K_U14

potrafi ocenić przydatność wybranych typów metod obróbki materiałów, w tym obróbki ubytkowej, powierzchniowej i plastycznej materiałów, ich spajania i napawania

K_U28

potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów, dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Domek, Jacek Jackiewicz
Prowadzący grup: Grzegorz Domek, Jacek Jackiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Laboratorium (20 godzin)

Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS): 4pkt


K_W06. Ma wiedzę w zakresie budowy i działania systemów mechatronicznych oraz ich funkcjonalnych składników, w tym wiedzę w zakresie roli sensorów i aktuatorów w tych systemach oraz metod ich funkcjonalnego opisu; zna i rozumie zasady integracji układów mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych, elektrycznych oraz informatycznych w systemy mechatroniczne,

K_W13. Zna podstawowe metody sporządzania dokumentacji technicznej konstrukcji mechanicznych, hydraulicznych, pneumatycznych oraz elektrycznych,

K_W16. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie budowy i zasad działania obrabiarek sterowanych numerycznie, metod ich programowania oraz systemów sterowania, w tym elementarną wiedzę w zakresie programowania obrabiarek CNC na wybrany układ sterowania oraz wykorzystania oprogramowania wspomagającego projektowanie procesów technologicznych.

K_U04. Potrafi sformułować specyfikacje działania elementów oraz prostych systemów mechatronicznych,

K_U05. Potrafi zaprojektować proste systemy mechatroniczne przeznaczone do różnych zastosowań, w tym określić wymagania strukturalne i techniczne ich realizacji,

K_U06. Potrafi korzystać z kart katalogowych i not aplikacyjnych w celu dobrania odpowiednich komponentów projektowanego systemu mechatronicznego,

K_U07. Potrafi wykorzystać poznane pojęcia, zasady i metody oraz modele matematyczne, a także symulacje komputerowe do analizy i oceny stanu i działania prostego układu mechanicznego,

K_U11. Potrafi zaprojektować, zbudować, uruchomić oraz przetestować prosty system mechatroniczny zawierający elementy automatyki i sterowania,

K_U14. Potrafi ocenić przydatność wybranych typów metod obróbki materiałów, w tym obróbki ubytkowej, powierzchniowej i plastycznej materiałów, ich spajania i napawania,

K_U28. Potrafi pracować indywidualnie i w zespole; umie oszacować czas potrzebny na realizację zleconego zadania; potrafi opracować i zrealizować harmonogram prac zapewniający dotrzymanie terminów, dokonać wstępnej analizy ekonomicznej podejmowanych działań.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nie dotyczy

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.