Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Techniki wytwarzania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt3TW-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Techniki wytwarzania
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 3.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Drelich, Tadeusz Woźniak
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz, Tadeusz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Karasiewicz, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Tomasz Karasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – Ma wiedzę w zakresie sposobów obróbki ubytkowej, uwzględniając wymagania odnośnie ich dokładności i stanu powierzchni, potrafi opisać fizykalne podstawy procesu skrawania

W2 – Ma wiedzę w zakresie klasyfikacji narzędzi i ich geometrii, stosowanych do kształtowania elementów maszyn w obróbce mechanicznej.

W3 – Ma wiedzę dotyczącą klasyfikacji i podstaw teoretycznych procesów obróbki plastycznej, dotyczącą metod odlewania części maszyn i urządzeń, zasad doboru materiałów do wykonania określonych części maszyn

W4 – Ma wiedzę metod termicznego cięcia i spajania materiałów, zastosowania obróbki laserowej, plazmowej, wysokociśnieniowym strumieniem cieczy, tlenem do kształtowania elementów maszyn

W5 -Ma wiedzę dotyczącą metod obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, potrafi scharakteryzować metody nakładania powłok oraz czynniki wpływające na budowę powłoki

W6 -zna typowe czynności montażowe i elementy składowe procesu technologicznego montażu.

U1 – zna budowę i zasadę działania podstawowych obrabiarek do metali: tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, zna metody wykonywania gwintów, kół zębatych, potrafi dobrać odpowiednie sposoby obróbki ubytkowej do kształtowania elementów maszyn, dobrać narzędzia skrawające do wykonania typowych elementów maszyn, stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

U2- zna budowę i zasadę działania maszyn do obróbki plastycznej materiałów: ciągarki, prasy, walcarki, młoty, maszyny do cięcia oraz potrafi sklasyfikować i metody spajania metali ,oceniać budowę złącza spawanego, wady spawania.

U3- potrafi scharakteryzować i ocenić przydatność obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz zadania powłok galwanicznych w szczególności typowych powłok stosowane w praktyce: cynkowych, chromowych, niklowych.

K1- potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację w celu podwyższania kompetencji zawodowych

K2-potrafi pozyskiwać informacje z literatury i baz danych, integrować i interpretować uzyskane informacje, odnosić zdobytą wiedzę do praktyki przemysłowej.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nauka o materiałach

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Radosław Drelich
Prowadzący grup: Radosław Drelich, Tomasz Karasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – Ma wiedzę w zakresie sposobów obróbki ubytkowej, uwzględniając wymagania odnośnie ich dokładności i stanu powierzchni, potrafi opisać fizykalne podstawy procesu skrawania

W2 – Ma wiedzę w zakresie klasyfikacji narzędzi i ich geometrii, stosowanych do kształtowania elementów maszyn w obróbce mechanicznej.

W3 – Ma wiedzę dotyczącą klasyfikacji i podstaw teoretycznych procesów obróbki plastycznej, dotyczącą metod odlewania części maszyn i urządzeń, zasad doboru materiałów do wykonania określonych części maszyn

W4 – Ma wiedzę metod termicznego cięcia i spajania materiałów, zastosowania obróbki laserowej, plazmowej, wysokociśnieniowym strumieniem cieczy, tlenem do kształtowania elementów maszyn

W5 -Ma wiedzę dotyczącą metod obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej, potrafi scharakteryzować metody nakładania powłok oraz czynniki wpływające na budowę powłoki

W6 -zna typowe czynności montażowe i elementy składowe procesu technologicznego montażu.

U1 – zna budowę i zasadę działania podstawowych obrabiarek do metali: tokarki, frezarki, szlifierki, wiertarki, zna metody wykonywania gwintów, kół zębatych, potrafi dobrać odpowiednie sposoby obróbki ubytkowej do kształtowania elementów maszyn, dobrać narzędzia skrawające do wykonania typowych elementów maszyn, stosować zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

U2- zna budowę i zasadę działania maszyn do obróbki plastycznej materiałów: ciągarki, prasy, walcarki, młoty, maszyny do cięcia oraz potrafi sklasyfikować i metody spajania metali ,oceniać budowę złącza spawanego, wady spawania.

U3- potrafi scharakteryzować i ocenić przydatność obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej oraz zadania powłok galwanicznych w szczególności typowych powłok stosowane w praktyce: cynkowych, chromowych, niklowych.

K1- potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację w celu podwyższania kompetencji zawodowych

K2-potrafi pozyskiwać informacje z literatury i baz danych, integrować i interpretować uzyskane informacje, odnosić zdobytą wiedzę do praktyki przemysłowej.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Nauka o materiałach

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.