Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Układy elektryczne i elektroniczne w mechatronice

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt3UEiEwM-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Układy elektryczne i elektroniczne w mechatronice
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 4.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Śmigielski
Prowadzący grup: Grzegorz Śmigielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma wiedzę ogólną w zakresie systemów mikroprocesorowych, ich budowy i progra-mowania.

W2. Ma wiedzę w zakresie elementów prze-łączających stosowanych w elektrotechnice.

W3. Ma podstawową wiedzę w zakresie dzia-łania specjalistycznych układów mocy sto-sowanych w budowie układów napędowych, elementów i układów zabezpieczających oraz transmisji danych.


U1. Potrafi przeanalizować działanie prostych układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w przemyśle.

U2. Korzystając z literatury technicznej oraz innych źródeł potrafi samodzielnie zaprojek-tować i wykonać prosty układ zawierający elementy elektryczne i elektroniczne (w tym mikrokontrolery).

U3. Potrafi napisać prosty program na mi-krokontroler w języku wysokiego poziomu.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

elektrotechnika i elektronika, programowanie strukturalne i obiektowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Grzegorz Śmigielski
Prowadzący grup: Grzegorz Śmigielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma wiedzę ogólną w zakresie systemów mikroprocesorowych, ich budowy i programowania. (K_W17, K_W18)

W2. Ma wiedzę w zakresie elementów przełączających stosowanych w elektrotechnice. (K_W17, K_W18)

W3. Ma podstawową wiedzę w zakresie działania specjalistycznych układów mocy stosowanych w budowie układów napędowych, elementów i układów zabezpieczających oraz transmisji danych. (K_W12, K_W17, K_W18)


U1. Potrafi przeanalizować działanie prostych układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w przemyśle. (K_U17)

U2. Korzystając z literatury technicznej oraz innych źródeł potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać prosty układ zawierający elementy elektryczne i elektroniczne (w tym mikrokontrolery). (K_U18, K_U19, K_U29)

U3. Potrafi napisać prosty program na mikrokontroler w języku wysokiego poziomu. (K_U18)


Bilans godzin pracy studenta:

10W + 16LAB + 25 przygotowanie do egzaminu + 15 przygotowanie do zajęć laboratoryjnych + 25 studia literaturowe = 91 (4 ECTS)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

elektrotechnika i elektronika, programowanie strukturalne i obiektowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 16 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Śmigielski
Prowadzący grup: Grzegorz Śmigielski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Ma wiedzę ogólną w zakresie systemów mikroprocesorowych, ich budowy i programowania. (K_W17, K_W18)

W2. Ma wiedzę w zakresie elementów przełączających stosowanych w elektrotechnice. (K_W17, K_W18)

W3. Ma podstawową wiedzę w zakresie działania specjalistycznych układów mocy stosowanych w budowie układów napędowych, elementów i układów zabezpieczających oraz transmisji danych. (K_W12, K_W17, K_W18)


U1. Potrafi przeanalizować działanie prostych układów elektrycznych i elektronicznych stosowanych w przemyśle. (K_U17)

U2. Korzystając z literatury technicznej oraz innych źródeł potrafi samodzielnie zaprojektować i wykonać prosty układ zawierający elementy elektryczne i elektroniczne (w tym mikrokontrolery). (K_U18, K_U19, K_U29)

U3. Potrafi napisać prosty program na mikrokontroler w języku wysokiego poziomu. (K_U18)


Bilans godzin pracy studenta:

10W + 16LAB + 25 przygotowanie do egzaminu + 15 przygotowanie do zajęć laboratoryjnych + 25 studia literaturowe = 91 (4 ECTS)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

elektrotechnika i elektronika, programowanie strukturalne i obiektowe

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.