Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Wykład monograficzny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt3WM-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wykład monograficzny
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 3, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 0 LUB 2.00 (w zależności od programu)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W08

Orientuje się w obecnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych mechatroniki.

K_W09

Ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki, obejmującą mechanikę techniczną, mechanikę płynów, wytrzymałość materiałów, w tym wiedzę niezbędna do rozumienia zjawisk mechanicznych oraz rozwiązywania podstawowych zagadnień inżynierskich z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki elementów maszyn, analizy naprężeń oraz zjawisk przepływowych

K_U29

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

Efekty przedmiotowe

W1. Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki związanych z termodynamiką;

W2. Zna zastosowania praw termodynamiki w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich;

W3. Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do opisu przewodnictwa ciepła..

U1. Potrafi wykorzystać prawa termodynamiki dla tłumaczenia zjawisk i procesów cieplnych w różnych dziedzinach techniki;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów opisu zjawisk cieplnych.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; Fizyka: podstawowe prawa termodynamiki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Yevhen Chaplya
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W08

Orientuje się w obecnym stanie i najnowszych trendach rozwojowych mechatroniki.

K_W09

Ma podstawową wiedzę w zakresie mechaniki, obejmującą mechanikę techniczną, mechanikę płynów, wytrzymałość materiałów, w tym wiedzę niezbędna do rozumienia zjawisk mechanicznych oraz rozwiązywania podstawowych zagadnień inżynierskich z zakresu statyki, kinematyki i dynamiki elementów maszyn, analizy naprężeń oraz zjawisk przepływowych

K_U29

Ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych

Efekty przedmiotowe

W1. Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki związanych z termodynamiką;

W2. Zna zastosowania praw termodynamiki w rozwiązywaniu zagadnień inżynierskich;

W3. Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do opisu przewodnictwa ciepła..

U1. Potrafi wykorzystać prawa termodynamiki dla tłumaczenia zjawisk i procesów cieplnych w różnych dziedzinach techniki;

U2. Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów opisu zjawisk cieplnych.


Liczba punktów ECTS 2 pkt., w tym

• wykład i zajęcia teoretyczne: 2 pkt.

zajęcia teoretyczne (godziny) zajęcia praktyczne (godziny)

ZAJĘCIA KONTAKTOWE wykład 13, razem 13.

PRACA SAMODZIELNA: rzygotowanie się do: zaliczenia z oceną 15, kolokwium 15, studia literaturowe 15, razem 45.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Matematyka: podstawy rachunku różniczkowego i całkowego, umiejętność różniczkowania i całkowania, pojęcia o równaniach różniczkowych; Fizyka: podstawowe prawa termodynamiki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 13 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny
Prowadzący grup: Katarzyna Kazimierska-Drobny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Student ma podstawową wiedzę dotyczącą projektowania innowacyjnych rozwiązań [K_W08]

W2. Student ma wiedzę na temat szeroko rozumianej innowacji i przedsiębiorczości [K_W09]

U1. Potrafi ocenić przydatność i możliwość wprowadzenia produktu IT na rynek stosując metodę Design Thinking [K_U29]


BILANS GODZIN: 15 wykł + 20 przygotowanie prezentacji+15 h pracy z literaturą = 50 godzin pracy = 2 pkt ECTS


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy przedsiębiorczości, wprowadzenie do mechatroniki

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.