Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przetwarzanie obrazu i układy wizyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt4POUW-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przetwarzanie obrazu i układy wizyjne
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 4, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pakuła
Prowadzący grup: Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Michał Pakuła
Prowadzący grup: Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawy teoretyczne akwizycji i przetwarzania sygnałów i obrazów cyfro-wych (K_W01)

W2. Zna podstawowe metody morfologiczne w przetwarzania obrazów takie jak detekcja krawędzi i śledzenie linii (K_W01).


U1. Student potrafi dokonać konwersji ana-logowo-cyfrowej i cyfrowo analogowej sy-gnału 1D i 2D (K_U07, K_U23).

U2. Potrafi zaimplementować algorytm pro-stego filtrowania obrazu za pomocą filtrów liniowych i nieliniowych (K_U07, K_U23).

U3. Student potrafi dokonać segmentacji obrazu pomiaru obiektów i ich kształtu (K_U07, K_U23).


Bilans godzin pracy studenta:

18W + 18Lab + 20 studia literaturowe + 20 przygotowanie do laboratorium + 20 przygotowanie do egzaminu+ 20 przygotowanie się do zaliczenia = 126 godz. pracy = 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy Programowania, Analiza Matematyczna, Matematyka Dyskretna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pakuła
Prowadzący grup: Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1. Zna podstawy teoretyczne akwizycji i przetwarzania sygnałów i obrazów cyfro-wych (K_W01)

W2. Zna podstawowe metody morfologiczne w przetwarzania obrazów takie jak detekcja krawędzi i śledzenie linii (K_W01).


U1. Student potrafi dokonać konwersji ana-logowo-cyfrowej i cyfrowo analogowej sy-gnału 1D i 2D (K_U07, K_U23).

U2. Potrafi zaimplementować algorytm pro-stego filtrowania obrazu za pomocą filtrów liniowych i nieliniowych (K_U07, K_U23).

U3. Student potrafi dokonać segmentacji obrazu pomiaru obiektów i ich kształtu (K_U07, K_U23).


Bilans godzin pracy studenta:

18W + 18Lab + 20 studia literaturowe + 20 przygotowanie do laboratorium + 20 przygotowanie do egzaminu+ 20 przygotowanie się do zaliczenia = 126 godz. pracy = 5 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy Programowania, Analiza Matematyczna, Matematyka Dyskretna

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Pakuła
Prowadzący grup: Michał Pakuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.