Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Projektowanie procesów technologicznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-Mt4PPT-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projektowanie procesów technologicznych
Jednostka: Kolegium III
Grupy: rok 4, kierunek mechatronika, spec: mechatronika przemysłowa i produkcyjna
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Trafarski, Tadeusz Woźniak
Prowadzący grup: Andrzej Trafarski, Tadeusz Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Andrzej Trafarski
Prowadzący grup: Andrzej Trafarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – dokładność obrabiarek, dokładność uchwytów, dokładność narzędzi, sztywność układu technologicznego, drgania, dokładność

nastawienia potrafi opisać czynniki wpływające na dokładność wykonania części: dokładność ustalenia przedmiotu obrabiarki

W2 – ma wiedzę w zakresie półfabrykatów, wyboru postaci i właściwości materiałów wejściowych, zasad ustalania naddatków na

obróbkę, na odcinanie i na uchwycenie, odkształceń cieplnych układu technologicznego, naprężeń własnych, obróbki w stanie

utwardzonym

W3 - opisuje klasy dokładności IT dla różnych sposobów obróbki w obróbce skrawaniem

W4 – zna elementy składowe procesu technologicznego jego strukturę, zasady projektowania operacji, ma wiedzę w zakresie klasyfikacji

ramowych procesów technologicznych, normowanie czasu pracy na obrabiarkach do obróbki skrawaniem, norm czasu pracy i cyklu

produkcyjnego

U1 - Ma wiedze w zakresie dokumentacji technologicznej, oraz organizacji produkcji

U2 - Potrafi dostrzegać aspekty ekonomiczne różnych metod i sposobów obróbki, dobrać odpowiednie sposoby obróbki ubytkowej do

kształtowania elementów maszyn

U3 - Ma wiedzę dotyczącą cech konstrukcyjnych umożliwiających minimalizację kosztów wytworzenia poszczególnych części i zespołów

maszyny w zależności od warunków zakładu i typu produkcji. Potrafi racjonalnie dobierać materiały, kształtować półfabrykaty

U4 - potrafi analizować niezbędne kwalifikacje pracowników w zależności od rodzaju produkcji

U5 – Potrafi dokonywać interpretacji i opisu procesów technologicznych części obrotowych i nieobrotowych: typu wałek, tarcza, tuleja,

dźwignia, korpus

U6 – potrafi projektować i analizować procesy technologiczne typowych części maszyn oraz dokumentację dotyczącą realizacji zadania

inżynierskiego

U7 - Potrafi dobierać kolejność operacji i zabiegów w procesie technologicznym części maszyn i wyznaczać bazy obróbki

U8 – potrafi dobierać i obliczać parametry podczas obróbki skrawaniem w zależności od rodzaju obróbki

U9 - Potrafi dostrzegać błędy obróbki cieplnej i mechanicznej oraz możliwości ich usuwania

U10- Potrafi korzystać z katalogów narzędziowych firm Fanar, Sandvik Coromant CoroGuide dotyczących zasad doboru narzędzi, ich

kodowania, materiałów, mocowania, parametrów skrawania

U11 - Potrafi wykonać symulację wybranego programu obróbkowego w programie MTS CNC sprawdzić jakość obróbki przedmiotu,

analizować wymiary i chropowatości powierzchni obrabianego przedmiotu, narzędzi i parametry skrawania

U12 – potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację własnego projektu

U13 - Potrafi analizować czynniki wpływające na dokładności wykonywania

oraz znaczenie technik mocowania w obróbce mechanicznej

U14 - Potrafi wykorzystywać informacje z filmów dydaktycznych i baz technologicznych dotyczących procesów technologicznych form

wtryskowych, planowania głowicy Opel Vectra, kół kolejowych, obróbki zestawów kołowych, technologii produkcji butli gazowych, metod

obróbki kół zębatych, procesów technologiczny produkcji śrub i nakrętek, wytwarzania podwozi lotniczych, części sprzęgła

elektromagnetycznego, felg samochodowych

K1- Potrafi pracować w zespole podczas zajęć laboratoryjnych dotyczących symulacji wybranego programu obróbkowego w programie

MTS CNC oraz oceny jakości obróbki przedmiotu , stosowanych narzędzi i parametrów skrawania

K2 - Potrafi dostrzegać czynniki oddziałujące na eksploatację wybranych wyrobów przemysłowych, znaczenie kosztów wytwarzania,

technologiczność konstrukcji, znaczenie normalizacji i unifikacji części, racjonalnego dobór materiałów, kształtowania półfabrykatów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

techniki wytwarzania, nauka o materiałach,

wytrzymałość materiałów

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 8 godzin więcej informacji
Laboratorium, 7 godzin więcej informacji
Wykład, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Trafarski
Prowadzący grup: Andrzej Trafarski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 – dokładność obrabiarek, dokładność uchwytów, dokładność narzędzi, sztywność układu technologicznego, drgania, dokładność

nastawienia potrafi opisać czynniki wpływające na dokładność wykonania części: dokładność ustalenia przedmiotu obrabiarki

W2 – ma wiedzę w zakresie półfabrykatów, wyboru postaci i właściwości materiałów wejściowych, zasad ustalania naddatków na

obróbkę, na odcinanie i na uchwycenie, odkształceń cieplnych układu technologicznego, naprężeń własnych, obróbki w stanie

utwardzonym

W3 - opisuje klasy dokładności IT dla różnych sposobów obróbki w obróbce skrawaniem

W4 – zna elementy składowe procesu technologicznego jego strukturę, zasady projektowania operacji, ma wiedzę w zakresie klasyfikacji

ramowych procesów technologicznych, normowanie czasu pracy na obrabiarkach do obróbki skrawaniem, norm czasu pracy i cyklu

produkcyjnego

U1 - Ma wiedze w zakresie dokumentacji technologicznej, oraz organizacji produkcji

U2 - Potrafi dostrzegać aspekty ekonomiczne różnych metod i sposobów obróbki, dobrać odpowiednie sposoby obróbki ubytkowej do

kształtowania elementów maszyn

U3 - Ma wiedzę dotyczącą cech konstrukcyjnych umożliwiających minimalizację kosztów wytworzenia poszczególnych części i zespołów

maszyny w zależności od warunków zakładu i typu produkcji. Potrafi racjonalnie dobierać materiały, kształtować półfabrykaty

U4 - potrafi analizować niezbędne kwalifikacje pracowników w zależności od rodzaju produkcji

U5 – Potrafi dokonywać interpretacji i opisu procesów technologicznych części obrotowych i nieobrotowych: typu wałek, tarcza, tuleja,

dźwignia, korpus

U6 – potrafi projektować i analizować procesy technologiczne typowych części maszyn oraz dokumentację dotyczącą realizacji zadania

inżynierskiego

U7 - Potrafi dobierać kolejność operacji i zabiegów w procesie technologicznym części maszyn i wyznaczać bazy obróbki

U8 – potrafi dobierać i obliczać parametry podczas obróbki skrawaniem w zależności od rodzaju obróbki

U9 - Potrafi dostrzegać błędy obróbki cieplnej i mechanicznej oraz możliwości ich usuwania

U10- Potrafi korzystać z katalogów narzędziowych firm Fanar, Sandvik Coromant CoroGuide dotyczących zasad doboru narzędzi, ich

kodowania, materiałów, mocowania, parametrów skrawania

U11 - Potrafi wykonać symulację wybranego programu obróbkowego w programie MTS CNC sprawdzić jakość obróbki przedmiotu,

analizować wymiary i chropowatości powierzchni obrabianego przedmiotu, narzędzi i parametry skrawania

U12 – potrafi przygotować i przedstawić krótką prezentację własnego projektu

U13 - Potrafi analizować czynniki wpływające na dokładności wykonywania

oraz znaczenie technik mocowania w obróbce mechanicznej

U14 - Potrafi wykorzystywać informacje z filmów dydaktycznych i baz technologicznych dotyczących procesów technologicznych form

wtryskowych, planowania głowicy Opel Vectra, kół kolejowych, obróbki zestawów kołowych, technologii produkcji butli gazowych, metod

obróbki kół zębatych, procesów technologiczny produkcji śrub i nakrętek, wytwarzania podwozi lotniczych, części sprzęgła

elektromagnetycznego, felg samochodowych

K1- Potrafi pracować w zespole podczas zajęć laboratoryjnych dotyczących symulacji wybranego programu obróbkowego w programie

MTS CNC oraz oceny jakości obróbki przedmiotu , stosowanych narzędzi i parametrów skrawania

K2 - Potrafi dostrzegać czynniki oddziałujące na eksploatację wybranych wyrobów przemysłowych, znaczenie kosztów wytwarzania,

technologiczność konstrukcji, znaczenie normalizacji i unifikacji części, racjonalnego dobór materiałów, kształtowania półfabrykatów

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

techniki wytwarzania, nauka o materiałach,

wytrzymałość materiałów

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.