Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-inf36PF-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy fizyki
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Karol Bartosiewicz, Yevhen Chaplya, Szymon Łoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W02

Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującą elementy mechaniki klasycznej, grawitacji, elementy elektryczności, optyki i akustyki; tworzenie i weryfikację modeli świata rzeczywistego oraz posługiwanie się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U09

Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych proste metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, w tym proste eksperymenty obliczeniowe

K_U08

Wykorzystuje wiedzę do optymalizacji rozwiązań zarówno sprzętowych jak i programowych; potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami informatycznymi do symulacji, wizualizacji, monitorowania, komputerowego wspomagania pomiarów


Efekty przedmiotowe

W1

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki

W2

Zna zastosowania praw fizyki w rozwiązywaniu zagadnień inżynier-skoinformatycznych i ich interpretacji

W3

Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia i opisu typowych problemów inżyniersko-informatycznych.

U1

Potrafi wykorzystać prawa fizyki dla tłumaczenia zjawisk i procesów fizycznych w różnych dziedzinach techniki

U2

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów inżyniersko-informatycznych

U3

Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych proste metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, zaczerpnięte z lab. fizyki.

U4

Wykorzystuje wiedzę do optymalizacji rozwiązań sprzętowych korzystając z prostych rozwiązań komputerowego wspomagania pomiarów, zaczerpnięte z lab. fizyki.


Bilans godzin pracy studenta: 30W + 30Lab + 65 przygotowanie do zajęć = 125 godz. pracy = 5 ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości oraz umiejętność rozwiązywania prostych zadań z analizy matematycznej z zakresu pierwszego roku studiów informatycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Agnieszka Banaszak-Piechowska, Angelika Baranowska-Łączkowska, Yevhen Chaplya, Łukasz Rajchel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Efekty kierunkowe

K_W02

Ma podstawową wiedzę w zakresie fizyki obejmującą elementy mechaniki klasycznej, grawitacji, elementy elektryczności, optyki i akustyki; tworzenie i weryfikację modeli świata rzeczywistego oraz posługiwanie się nimi w celu predykcji zdarzeń i stanów

K_U01

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie

K_U09

Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych proste metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, w tym proste eksperymenty obliczeniowe

K_U08

Wykorzystuje wiedzę do optymalizacji rozwiązań zarówno sprzętowych jak i programowych; potrafi posłużyć się właściwie dobranymi środowiskami programistycznymi, symulatorami oraz narzędziami informatycznymi do symulacji, wizualizacji, monitorowania, komputerowego wspomagania pomiarów


Efekty przedmiotowe

W1

Zna i rozumie podstawowe prawa i zasady fizyki

W2

Zna zastosowania praw fizyki w rozwiązywaniu zagadnień inżynier-skoinformatycznych i ich interpretacji

W3

Zna podstawowe pojęcia i koncepcje wykorzystywane do wyjaśnienia i opisu typowych problemów inżyniersko-informatycznych.

U1

Potrafi wykorzystać prawa fizyki dla tłumaczenia zjawisk i procesów fizycznych w różnych dziedzinach techniki

U2

Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł niezbędne do rozwiązania problemów inżyniersko-informatycznych

U3

Potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania zadań informatycznych proste metody analityczne, symulacyjne i eksperymentalne, zaczerpnięte z lab. fizyki.

U4

Wykorzystuje wiedzę do optymalizacji rozwiązań sprzętowych korzystając z prostych rozwiązań komputerowego wspomagania pomiarów, zaczerpnięte z lab. fizyki.


Bilans godzin pracy studenta: 30W + 30Lab + 65 przygotowanie do zajęć = 125 godz. pracy = 5 ECTSPrzedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowe wiadomości oraz umiejętność rozwiązywania prostych zadań z analizy matematycznej z zakresu pierwszego roku studiów informatycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Yevhen Chaplya, Piotr Kotlarz
Prowadzący grup: Agnieszka Banaszak-Piechowska, Angelika Baranowska-Łączkowska, Yevhen Chaplya, Łukasz Rajchel
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.