Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Dydaktyka matematyki szkoły podstawowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-m24DMSP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dydaktyka matematyki szkoły podstawowej
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań


K_U01 potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować

twierdzenia i definicje


K_U36 potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem


K_U37 potrafi stosować metody matematyczne w innych dziedzinach wiedzy


K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia


K_K03 potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają

długofalowy charakter


K_K04 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie


K_K05 rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej


K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych


W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki w szkole podstawowej

W2 posiada wiedzę na temat pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

W3 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki i ścieżki awansu zawodowego nauczyciela

W4 zna założenia i metody tutoringu w edukacji

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne

U2 potrafi pracować z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

U3 potrafi przygotować sprawdzian i dokonać analizy

U4 potrafi zastosować metody tutoringu na lekcjach wychowawczych i matematyki

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, nauczyciela

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z

problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne

K4: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs zawiera materiał podstawowy. Wykorzystuje wiadomości z matematyki w zakresie programu szkoły średniej. Podstawy dydaktyki, psychologii i pedagogiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W01 rozumie cywilizacyjne znaczenie matematyki i jej zastosowań


K_U01 potrafi w sposób zrozumiały, w mowie i na piśmie, przedstawiać poprawne rozumowania matematyczne, formułować

twierdzenia i definicje


K_U36 potrafi mówić o zagadnieniach matematycznych zrozumiałym, potocznym językiem


K_U37 potrafi stosować metody matematyczne w innych dziedzinach wiedzy


K_K01 zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia


K_K03 potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają

długofalowy charakter


K_K04 rozumie i docenia znaczenie uczciwości intelektualnej w działaniach własnych i innych osób; postępuje etycznie


K_K05 rozumie potrzebę popularnego przedstawiania laikom wybranych osiągnięć matematyki wyższej


K_K06 potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych


W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki w szkole podstawowej

W2 posiada wiedzę na temat pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

W3 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki i ścieżki awansu zawodowego nauczyciela

W4 zna założenia i metody tutoringu w edukacji

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne

U2 potrafi pracować z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki

U3 potrafi przygotować sprawdzian i dokonać analizy

U4 potrafi zastosować metody tutoringu na lekcjach wychowawczych i matematyki

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, nauczyciela

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z

problemami matematycznymi, planuje zajęcia pozalekcyjne

K4: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs zawiera materiał podstawowy. Wykorzystuje wiadomości z matematyki w zakresie programu szkoły średniej. Podstawy dydaktyki, psychologii i pedagogiki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu dydaktyki matematyki i metodyki nauczania matematyki w szkole podstawowej K_W1, K_W4

W2 posiada wiedzę na temat pracy z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki K_W11

W3 ma podstawową wiedzę z zakresu prawa oświatowego w pracy nauczyciela matematyki i ścieżki awansu zawodowego nauczyciela

K_W11

W4 zna założenia i metody tutoringu w edukacji oraz edukacji włączającej K_W11

W5 zna pojęcia i twierdzenia z zakresu szkoły podstawowej dostosowane do poziomu rozumowania ucznia K_W4

U1 potrafi przygotować i poprowadzić lekcję stosując właściwe zasady, metody i środki dydaktyczne K_U1

U2 potrafi pracować z uczniem zdolnym i uczniem z trudnościami w uczeniu się matematyki K_U36

U3 potrafi zastosować narzędzia informatyczna na lekcji matematyki K_U37

U4 potrafi zastosować metody tutoringu na lekcjach wychowawczych i matematyki K_U38

K1 profesjonalnie i rzetelnie przygotowuje się do prowadzonych lekcji matematyki K_K4

K2 przestrzega zasad etyki zawodowej, nauczyciela K_K4

K3 dostrzega konieczność dodatkowej pracy z uczniem zdolnym i uczniem z

problemami matematycznymi K_K1

K4: zna ograniczenia własnej wiedzy i rozumie potrzebę dalszego kształcenia K_K1

Bilans godzin pracy studenta: wykład (15h)+ konwersatorium (30h) + konsultacje (15h) + przygotowanie do konwersatorium (15h)+

lektura do wykładu (15h) = 90 h = 3 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Kurs zawiera materiał podstawowy, wykorzystuje wiadomości z matematyki w zakresie programu szkoły średniej. Podstawy dydaktyki,

psychologii i pedagogiki.


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Karolina Mroczyńska
Prowadzący grup: Karolina Mroczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.