Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Automatyzacja procesów produkcji

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1300-mt24APP-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyzacja procesów produkcji
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Zech
Prowadzący grup: Wiesław Zech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Kazimierska-Drobny, Wiesław Zech
Prowadzący grup: Wiesław Zech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Domek, Izabela Marczewska
Prowadzący grup: Grzegorz Domek, Izabela Marczewska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W.1 Student ma podstawową wiedzę nt. systemów automatyzacji i sterowania w obszarze produkcji oraz zna zasady działania urządzeń automatyki przemysłowej i urządzeń sterujących [K_W04]

W.2 Student zna podstawowe komponenty automatycznych systemów produkcji oraz ma wiedzę o protokołach unifikacji komunikacji i językach programowania sprzętowego [K_W05]


U.1 Student wykorzystując wiedzę o sieciach Petriego potrafi wykonać i przedstawić w postaci graficznej i algebraicznej algorytm sterowania procesami zdarzeń dyskretnych [K_U02]

U.2 Student potrafi zaprojektować moduł sterowania produkcyjnego procesów zdarzeń dyskretnych z uwzględnieniem współbieżności lub rozproszenia oraz potrafi zaprogramować podstawowy element sterowania lub automatyki[K_U03]

U.3 Student potrafi wyszukać w zasobach sieciowych dane potrzebne do stworzenia modułów sterowania [K_U29]


Bilans godzin: 15W+15 Ćw + 45h przygotowanie projektów na zaliczenie + 20h przygotowanie do zaliczenia = 95 godz. pracy = 4 ECTS

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

automatyka, sterowanie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Domek
Prowadzący grup: Grzegorz Domek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.