Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Finanse samorządowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A-AS24F-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Finanse samorządowe
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 7.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Knepka
Prowadzący grup: Tomasz Knepka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Ma pogłębioną wiedzę o podmiotach prawa, rozróżnia rodzaje stosunków prawnych, opisuje relacje między państwem a innymi podmiotami prawa.

W2: Ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjach państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, w tym samorządu terytorialnego, strukturze i zadaniach organów ochrony prawnej w państwie polskim oraz organów Unii Europejskiej.

W3: Ma pogłębioną wiedzę o finansach i publicznej gospodarce finansowej oraz systemie fiskalnym państwa polskiego oraz finansowanie projektów unijnych.

U1: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych.

U2: Potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące zagadnień prawnych i administracyjnych.

U3: Potrafi sprawnie stosować terminologię z zakresu nauk prawnych i administracyjnych.

K1:Profesjonalnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki, potrafi działać samodzielnie jak również docenić potrzebę współdziałania w zespole.

K2: Ma pogłębioną świadomość znaczenia norm prawnych i etycznych oraz systemu organów ochrony prawnej dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.

K3: Ma pogłębioną świadomość znaczenia zachowania się w sposób profesjonalny, przestrzegania zasad etyki urzędniczej oraz poszanowania poglądów i kultur.Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Znajomość podstaw prawoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.