Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka regionalna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A-AS24P-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka regionalna
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-18 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Geise
Prowadzący grup: Mirosław Geise
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

• W-01: Posiada rozszerzoną wiedzę o zależnościach i interakcjach pomiędzy zmianami w społeczeństwie, gospodarce i polityce, rozumie rolę państwa i organizacji w procesach społecznych i gospodarczych (K_W07).

• W-02: Posiada pogłębioną i uporządkowaną wiedzę o funkcjach ekonomicznych państwa, strukturze i zadaniach agend rządowych, jednostek samorządu terytorialnego oraz organów Unii Europejskiej (K_W10).

• U-01: Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk ekonomicznych i powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na poszerzonym poziomie problemów z zakresu ekonomii i zarządzania (K_U06).

• U-02: Potrafi sprawnie analizować przyczyny i przebieg oraz przewidywać skutki działań podejmowanych w sferze gospodarczej na poziomie regionalnym przez różne podmioty (K_U07).

• K-01: Ma pogłębioną świadomość zagrożeń społeczno-gospodarczych oraz ekologicznych na świecie, które coraz silniej oddziałują na bieg spraw na poziomie regionalnym oraz lokalnym (K_K07).


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy ekonomii - test wprowadzający

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.