Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy ekonomii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A11PE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy ekonomii
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Borsuk
Prowadzący grup: Marcin Borsuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W15: Ma elementarną wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i zarządzania (K_W15)

W17: Ma elementarną wiedzę o finansach i publicznej gospodarce finansowej oraz systemie fiskalnym państwa polskiego oraz bankowości (K_W17)

U01: Potrafi samodzielnie zdobywać wiedzę i rozwijać swoje profesjonalne umiejętności, korzystając z różnych źródeł i narzędzi wyszukiwawczych (K_U01)

U08: Identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych i ekonomicznych (K_U08)

U10: Posiada umiejętność prezentowania własnych pomysłów, wątpliwości i sugestii (K_U10)

K01 Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego oraz osobistego, potrafi doskonalić nabyte umiejętności (K_K01)

K03: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych (K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza w zakresie matematyki stopnia piątego

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Opisuje i rozumie zależności pomiędzy kształtowaniem się systemu ekonomicznego a zmianami w społeczeństwie, gospodarce i kulturze, rozumie rolę państwa i organizacji międzynarodowych w procesach społecznych, ekonomicznych i gospodarczych (K_W07)

W2: Odtwarza uporządkowaną wiedzę o funkcjach ekonomicznych państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, w tym samorządu terytorialnego, strukturze i zadaniach organów ochrony ekonomicznej i finansowej w państwie polskim oraz organów Unii Europejskiej (K_W10)

W3: Porządkuje wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii, finansów i bankowości (K_W07)

U1: Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów i powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na podstawowym poziomie problemów gospodarczych, społecznych, z zakresu ekonomii i zarządzania (K_U06)

U2: Analizuje przyczyny i przebieg zjawisk ekonomicznych oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych w sferze społecznej i gospodarczej przez różne podmioty (K_U07)

U3: Identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych i ekonomicznych (K_U08)

K1: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych (K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Opisuje i rozumie zależności pomiędzy kształtowaniem się systemu ekonomicznego a zmianami w społeczeństwie, gospodarce i kulturze, rozumie rolę państwa i organizacji międzynarodowych w procesach społecznych, ekonomicznych i gospodarczych (K_W07)

W2: Odtwarza uporządkowaną wiedzę o funkcjach ekonomicznych państwa, strukturze i zadaniach organów państwa, w tym samorządu terytorialnego, strukturze i zadaniach organów ochrony ekonomicznej i finansowej w państwie polskim oraz organów Unii Europejskiej (K_W10)

W3: Porządkuje wiedzę o zjawiskach ekonomicznych i zna podstawowe pojęcia z zakresu ekonomii i zarządzania (K_W15)

U1: Wykorzystuje wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i finansów i powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na podstawowym poziomie problemów gospodarczych, społecznych, z zakresu ekonomii i zarządzania (K_U06)

U2: Analizuje przyczyny i przebieg zjawisk ekonomicznych oraz przewidywać następstwa działań podejmowanych w sferze społecznej i gospodarczej przez różne podmioty (K_U07)

U3: Identyfikuje normatywne ugruntowanie różnych instytucji społecznych i ekonomicznych (K_U08)

K1: Jest przygotowany do realizacji projektów społecznych i uczestnictwa w instytucjach publicznych ze świadomością uwarunkowań prawnych i ekonomicznych (K_K03)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.