Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy filozofii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A11PF-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy filozofii
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: Administracja, 1 rok, 1 semestr, SP
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Łukasiewicz
Prowadzący grup: Dariusz Łukasiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu historii filozofii oraz filozofii współczesnej (K_W018)

W2zna zasadnicze stanowiska w teorii poznania, spory dotyczące sposobów i granic poznania (K_W018)

W3 swobodnie posługuje się pojęciami i doktrynami odnoszącymi się do filozoficznych podstaw prawa, w tym relacji między zjawiskami prawem a innymi naukami (K_W018)

W4 zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa, państwa, prawa, natury ludzkiej i relacji między społeczeństwem a jednostką (K_W018)

U1 potrafi swobodnie posługiwać się pojęciami filozoficznymi i logicznymi w analizie tekstów naukowych (K_U10, K_U11)

U2 potrafi identyfikować problemy filozoficzne w tekstach i teoriach prawniczych (K_U10, K_U11)

U3 posiada umiejętność interpretacji dyskusji dotyczących zagadnień społecznych w kategoriach używanych w głównych koncepcjach społeczeństwa, państwa i prawa (K_U10, K_U11)

U4 umie odnieść koncepcje prawne do filozoficznych koncepcji jednostki i natury ludzkiej (K_U10, K_U11)

K1 posiada zdolność wyrażania swych myśli, poglądów i przekonań przy użyciu adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu historii filozofii oraz filozofii współczesnej (K_W018)

W2zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa, państwa, prawa, natury ludzkiej i relacji między społeczeństwem a jednostką (K_W018)

U1 potrafi swobodnie posługiwać się pojęciami filozoficznymi i logicznymi w analizie tekstów naukowych (K_U10, K_U11)

U2 posiada umiejętność interpretacji dyskusji dotyczących zagadnień społecznych w kategoriach używanych w głównych koncepcjach społeczeństwa, państwa i prawa (K_U10, K_U11)

K1 posiada zdolność wyrażania swych poglądów przy użyciu adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada wiedzę z zakresu historii filozofii oraz filozofii współczesnej (K_W018)

W2zna główne koncepcje filozoficzne dotyczące społeczeństwa, państwa, prawa, natury ludzkiej i relacji między społeczeństwem a jednostką (K_W018)

U1 potrafi swobodnie posługiwać się pojęciami filozoficznymi i logicznymi w analizie tekstów naukowych (K_U10, K_U11)

U2 posiada umiejętność interpretacji dyskusji dotyczących zagadnień społecznych w kategoriach używanych w głównych koncepcjach społeczeństwa, państwa i prawa (K_U10, K_U11)

K1 posiada zdolność wyrażania swych poglądów przy użyciu adekwatnych pojęć filozoficznych i logicznych (K_K01)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Bilans pracy studenta:

udział w zajęciach i konsultacje z prowadzącym = 0,5 ects

praca własna studenta = 0,5 pkt ects:

- lektura literatury obowiązkowej

- przygotowanie do testu zaliczeniowego

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.