Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo konstytucyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A11PKo-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jakuszewicz
Prowadzący grup: Adam Jakuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01:Student prawidłowo posługuje się podstawową terminologią z zakresu prawa konstytucyjnego. (K_W01).

W02: zna hierarchię źródeł prawa w RP, identyfikuje i wyjaśnia relacje zachodzące między nimi oraz opisuje procedury ich tworzenia (K_W03, K_W10)).

W03: posiada podstawową wiedzę na temat konstytucyjnych zasad ustroju RP, zasad regulujących status jednostki w państwie, a także struktury, ustroju, organizacji oraz zasad funkcjonowania poszczególnych konstytucyjnych organów państwowych jak i zachodzących między nimi relacji (K_W03; K_W10).

U01: Prawidłowo interpretuje i wyjaśnia treść regulacji prawnych oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań podejmowanych przez konstytucyjne organy państwowe (K_U04; K_U05).

U02: Identyfikuje i analizuje podstawowe problemy prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania konstytucyjnych organów państwowych, a także podstawowe elementy procesu politycznego, w którym organy te uczestniczą i na które oddziałują (K_U06).

U03: Identyfikuje i wyjaśnia relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi organami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego oraz ich wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej (K_U06).

K01: Student jest świadomy znaczenia i funkcji konstytucyjnych standardów działania organów administracji publicznej; postrzega relacje między konstytucyjnymi wartościami i zasadami ustroju państwa a konstytucyjnym i ustawowym unormowaniem poszczególnych organów państwowych (K_K03; K_K06).

K02: Student jest świadomy znaczenia poszczególnych instrumentów sądowej i pozasądowej ochrony statusu podmiotów prawa oraz mechanizmów gwarantujących prawidłowe wykonywanie zadań przez organy władzy publicznej (K_K06; K_K10).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów wprowadzających i wymagań wstępnych. Pomocna będzie ogólna wiedza na temat podstawowych zasad ustroju państwa oraz funkcjonowania naczelnych organów państwowych uzyskana w szkole średniej, zwłaszcza z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jakuszewicz
Prowadzący grup: Adam Jakuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01:Student prawidłowo posługuje się podstawową terminologią z zakresu prawa konstytucyjnego. (K_W01).

W02: zna hierarchię źródeł prawa w RP, identyfikuje i wyjaśnia relacje zachodzące między nimi oraz opisuje procedury ich tworzenia (K_W03, K_W10)).

W03: posiada podstawową wiedzę na temat konstytucyjnych zasad ustroju RP, zasad regulujących status jednostki w państwie, a także struktury, ustroju, organizacji oraz zasad funkcjonowania poszczególnych konstytucyjnych organów państwowych jak i zachodzących między nimi relacji (K_W03; K_W10).

U01: Prawidłowo interpretuje i wyjaśnia treść regulacji prawnych oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań podejmowanych przez konstytucyjne organy państwowe (K_U04; K_U05).

U02: Identyfikuje i analizuje podstawowe problemy prawne dotyczące organizacji i funkcjonowania konstytucyjnych organów państwowych, a także podstawowe elementy procesu politycznego, w którym organy te uczestniczą i na które oddziałują (K_U06).

U03: Identyfikuje i wyjaśnia relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi organami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego oraz ich wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej (K_U06).

K01: Student jest świadomy znaczenia i funkcji konstytucyjnych standardów działania organów administracji publicznej; postrzega relacje między konstytucyjnymi wartościami i zasadami ustroju państwa a konstytucyjną i ustawową regulacją poszczególnych organów państwowych (K_K03; K_K06).

K02: Student jest świadomy znaczenia poszczególnych instrumentów sądowej i pozasądowej ochrony statusu podmiotów prawa oraz mechanizmów gwarantujących prawidłowe wykonywanie zadań przez organy władzy publicznej (K_K06; K_K10)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów wprowadzających i wymagań wstępnych. Pomocna będzie ogólna wiedza na temat podstawowych zasad ustroju państwa oraz funkcjonowania naczelnych organów państwowych uzyskana w szkole średniej, zwłaszcza z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Adam Jakuszewicz
Prowadzący grup: Adam Jakuszewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01:Student prawidłowo posługuje się podstawową terminologią z zakresu prawa konstytucyjnego. (K_W01).

W02: Zna hierarchię źródeł prawa w RP, a także identyfikuje i wyjaśnia zachodzące pomiędzy nimi relacje (K_W03, K_W10)).

W03: Posiada podstawową wiedzę na temat konstytucyjnych zasad ustroju RP, zasad regulujących status jednostki w państwie, a także struktury, ustroju, organizacji oraz zasad funkcjonowania poszczególnych konstytucyjnych organów państwowych jak i zachodzących pomiędzy nimi relacji (K_W03; K_W10).

U01: Prawidłowo interpretuje i wyjaśnia treść regulacji prawnych oraz ich wpływ na kierunki i zakres działań podejmowanych przez konstytucyjne organy państwowe (K_U04; K_U05).

U02: Identyfikuje i analizuje podstawowe problemy prawne dotyczące organizacji funkcjonowania, zadań i kompetencji konstytucyjnych organów państwowych (K_U06).

U03: Identyfikuje i wyjaśnia relacje zachodzące pomiędzy poszczególnymi organami państwowymi oraz organami samorządu terytorialnego oraz ich wpływ na funkcjonowanie administracji publicznej (K_U06).

K01: Jest świadomy znaczenia i funkcji konstytucyjnych standardów działania organów administracji publicznej; postrzega relacje między konstytucyjnymi wartościami i zasadami ustroju państwa a konstytucyjną i ustawową regulacją poszczególnych organów państwowych (K_K03; K_K06).

K02: Ma świadomość znaczenia poszczególnych instrumentów sądowej i pozasądowej ochrony statusu podmiotów prawa oraz mechanizmów gwarantujących prawidłowe wykonywanie zadań przez organy władzy publicznej (K_K06; K_K10).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak przedmiotów wprowadzających i wymagań wstępnych. Pomocna w opanowaniu materiału będzie ogólna wiedza na temat podstawowych zasad ustroju państwa oraz funkcjonowania naczelnych organów państwowych uzyskana w szkole średniej, zwłaszcza z przedmiotu: wiedza o społeczeństwie.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.