Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Historia bezpieczeństwa publicznego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A1cHBP-ND Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Historia bezpieczeństwa publicznego
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W09: Zna w sposób pogłębiony narzędzia wyszukiwawcze w zakresie poszukiwania historii nauk prawnych i administracyjnych oraz dyscyplin z nimi powiązanych w zakresie.

W11: Ma poszerzoną wiedzę o historii ustroju państwa oraz Unii Europejskiej oraz historycznych uwarunkowaniach obecnego kształtu państwa demokratycznego.

U05: Potrafi sprawnie stosować terminologię z historii nauk prawnych i administracyjnych.

U06: Potrafi wykorzystać wiedzę teoretyczną z zakresu nauk prawnych i administracyjnych i powiązanych z nimi dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania na poszerzonym poziomie problemów prawnych, społecznych oraz z zakresu ekonomii i zarządzania w ujęciu historycznym.

K02: Ma głęboką świadomość znaczenia informacji publicznej oraz rzetelnej informacji w mediach masowych.

K_K04: Profesjonalnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki, potrafi działać samodzielnie jak również docenić potrzebę współdziałania w zespole.

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Janikowski
Prowadzący grup: Jarosław Janikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 ma pogłębioną wiedzę o miejscu historii bezpieczeństwa publicznego w naukach prawnych i administracyjnych oraz o przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu historii bezpieczeństwa publicznego z innymi dyscyplinami.

W2 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu historii bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do podstaw prawa państwowego i prawa międzynarodowego.

W3 Ma pogłębioną wiedzę o historii instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz relacjach pomiędzy nimi.

U1 Potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące historii bezpieczeństwa publicznego.

U2 Potrafi sprawnie stosować terminologię związaną z historią bezpieczeństwa publicznego.

K1 Profesjonalnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki, potrafi działać samodzielnie jak również docenić potrzebę współdziałania w zespole.


Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Prowadzący grup: Katarzyna Grysińska-Jarmuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 ma pogłębioną wiedzę o miejscu historii bezpieczeństwa publicznego w naukach prawnych i administracyjnych oraz o przedmiotowym i metodologicznym powiązaniu historii bezpieczeństwa publicznego z innymi dyscyplinami.

W2 ma rozszerzoną wiedzę z zakresu historii bezpieczeństwa publicznego w odniesieniu do podstaw prawa państwowego i prawa międzynarodowego.

W3 Ma pogłębioną wiedzę o historii instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne oraz relacjach pomiędzy nimi.

U1 Potrafi wypowiadać się w mowie i piśmie na tematy dotyczące historii bezpieczeństwa publicznego.

U2 Potrafi sprawnie stosować terminologię związaną z historią bezpieczeństwa publicznego.

K1 Profesjonalnie organizuje własną pracę i krytycznie ocenia jej wyniki, potrafi działać samodzielnie jak również docenić potrzebę współdziałania w zespole.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Historia administracji

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.