Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Postępowanie administracyjne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A23PA-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Postępowanie administracyjne
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-02-11
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Katarzyna Biskup, Zbigniew Bukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Zbigniew Bukowski
Prowadzący grup: Katarzyna Biskup, Zbigniew Bukowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 - definiuje podstawowe pojęcia z zakresu postępowania administracyjnego

W02 - wskazuje możliwości zastosowania przepisów z zakresu proceduralnego prawa administracyjnego

W03 - posiada wiedzę o formach działania administracji

W04 - zna przebieg postępowań administracyjnych

U01 - analizuje podstawowe przepisy prawne z zakresu postępowania administracyjnego

U02 - interpretuje polskie instytucje prawne w zakresie postępowania administracyjnego

U03- potrafi na podstawowym poziomie podejmować czynności jako uczestnik postępowania administracyjnego

K01 - postępuje zgodnie z wymaganiami prawnymi w zakresie postępowania administracyjnego

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: nauka o administracji, prawo administracyjne.

Wymagania wstępne: opanowanie siatki pojęciowej z zakresu nauki o administracji i prawa administracyjnego


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Masternak
Prowadzący grup: Katarzyna Biskup, Marian Masternak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

M-W01 (K_W01): Zna i rozumie terminologię używaną nauce postępowania administracyjnego;

M_W02 (K_W0): Ma podstawową wiedzę o miejscu nauki postępowania administracyjnego w systemie nauk prawnych;

M_W03 (K_W12): Zna przebieg postępowań administracyjnych;

M_U01 (K_U04): Potrafi dokonać na elementarnym poziomie wykładni przepisów postępowania administracyjnego;

M_U02 (K_U05): Poprawnie stosuje poznaną terminologię z zakresu nauki postępowania administracyjnego;

M_U03 (K_U11): Potrafi na podstawowym poziomie podejmować czynności jako uczestnik postępowania administracyjnego oraz podejmować inne działania nakierowane na ochronę praw jednostki w postępowaniu administracyjnym;

K01 (K_K06): Ma świadomość znaczenia postępowania administracyjnego dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa.


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Przedmioty wprowadzające: prawo administracyjne.

Wymagania wstępne: brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.