Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Struktura i organizacja więziennictwa polskiego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-A3bSiOW-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Struktura i organizacja więziennictwa polskiego
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Janocha
Prowadzący grup: Marta Janocha
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Zna i rozumie terminologię używaną w naukach penalnych na poziomie rozszerzonym (K_W01).

W2 Ma pogłębioną wiedzę na temat struktury polskiego systemu więziennictwa, szczególnie o podstawowych pojęciach i instytucjach

prawnych (K_W03).

W3 Posiada pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu więziennictwa, formach jego działania, organizacji i zarządzaniu oraz

kontroli w tym zakresie (K_W04).

W4 Posiada podstawową wiedzę o podmiotach prawa, rozróżnia rodzaje stosunków prawnych, opisuje relacje między państwa a innymi

podmiotami prawa (K_W05).

W5 Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcji pełnionych przez państwo w ramach systemu penitencjarnego oraz o strukturze i zadaniach

więziennictwa w Polsce oraz w UE (K_W10).

U1 Poprawnie stosuje terminologię z zakresu nauk penitencjarnych (K_U05).

K1 Ma świadomość znaczenia norm prawnych oraz systemu więziennictwa dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06).

K2 Jest uwrażliwiony na potrzebę ochrony praw i wolności obywatelskich (K_K10).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy prawoznawstwa.

Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Prowadzący grup: Agnieszka Kilińska-Pękacz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 Zna i rozumie terminologię używaną w naukach penalnych na poziomie rozszerzonym (K_W01).

W2 Ma pogłębioną wiedzę na temat struktury polskiego systemu więziennictwa, szczególnie o podstawowych pojęciach i instytucjach

prawnych (K_W03).

W3 Posiada pogłębioną wiedzę o strukturze i funkcjach systemu więziennictwa, formach jego działania, organizacji i zarządzaniu oraz

kontroli w tym zakresie (K_W04).

W4 Posiada podstawową wiedzę o podmiotach prawa, rozróżnia rodzaje stosunków prawnych, opisuje relacje między państwa a innymi

podmiotami prawa (K_W05).

W5 Ma pogłębioną wiedzę na temat funkcji pełnionych przez państwo w ramach systemu penitencjarnego oraz o strukturze i zadaniach

więziennictwa w Polsce oraz w UE (K_W10).

U1 Poprawnie stosuje terminologię z zakresu nauk penitencjarnych (K_U05).

K1 Ma świadomość znaczenia norm prawnych oraz systemu więziennictwa dla prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa (K_K06).

K2 Jest uwrażliwiony na potrzebę ochrony praw i wolności obywatelskich (K_K10).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawy prawoznawstwa

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.