Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Rachunkowość budżetowa

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek-FR35RB-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rachunkowość budżetowa
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: posiada uporządkowaną wiedzę matematyczną pozwalającą na jej stosowanie jej w rachunkowości budżetowej (realizuje efekt K_W07)

W2: zna metody wnioskowania, analiz i wyboru rozwiązań (realizuje efekt K_W09)

U1: potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wykorzystując podstawowe metody analizy finansowej i zarządzania (realizuje efekt K_U07)

U2: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu rachunkowości budżetowej i ekonomii i prezentacji wyników badań ekonomicznych (realizuje efekt K_U10)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego wynikającego ze zmienności otoczenia (realizuje efekt K_K01)

K2: potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę z rachunkowości budżetowej w działaniach związanych z życiem gospodarczym (realizuje efekt K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Finanse publiczne, rachunkowość

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewa Dziawgo
Prowadzący grup: Ewa Dziawgo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: ma ogólną wiedzę matematyczną pozwalającą na jej stosowanie jej w rachunkowości budżetowej (K_W07)

W2: zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania oraz analizowania danych pozwalające opisywać procesy zachodzące w jednostkach gospodarczych (K_W09)

U1: potrafi przeprowadzić diagnozę sytuacji przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego wykorzystując wiedzę z rachunkowości budżetowej oraz formułować możliwe strategie ich działania (K_U07)

U2: posiada umiejętność przygotowania prac pisemnych z zakresu rachunkowości budżetowej oraz prezentacji wyników badań ekonomicznych (K_U10)

K1: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego w związku ze zmianami przepisów prawnych oraz otoczenia jednostki (K_K01)

K2: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z rachunkowości budżetowej w działaniach związanych z życiem gospodarczym (K_K07)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

finanse publiczne, rachunkowość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.