Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Polityka społeczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek1PS-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Polityka społeczna
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Marcin Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1 posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz ich miejsca w systemie nauk społecznych i relacjach z polityką społeczną K_W01

W2 ma uporządkowaną wiedzę w zakresie mechanizmów funkcjonowania polityki społecznej K_W03

W3 zna i rozumie mechanizmy polityki społecznej oraz posiada podstawową wiedzę na temat problemów społecznych w Polsce i na świecie K_W06

U1 potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk społecznych zachodzących w gospodarce rynkowej K_U01

U2 potrafi interpretować analizy i na ich podstawie prognozować zjawiska społeczne K_U04

U3 potrafi wykorzystać podstawową wiedzę z różnych dyscyplin w celu rozwiązywania problemów społecznych K_U05

K1 potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu, współdziałać oraz pełnić różne role w grupie K_K02

K2 potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych K_K05


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Marcin Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz miejsca polityki społecznej w systemie nauk społecznych (K_W01).

W2: ma uporządkowaną wiedzę ogólną w zakresie mechanizmów funkcjonowania gospodarki na poziomie kraju oraz narzędzi i instrumentów polityki gospodarczej i społecznej (K_W03).

W3: zna instrumenty polityki społecznej oraz posiada podstawową wiedzę na temat problemów społecznych w Polsce i na świecie (K_W06).

U1: potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji kwestii społecznych zachodzących w gospodarce rynkowej (K_U01).

U2: potrafi interpretować wyniki analiz statystycznych w odniesieniu do polityki społecznej (K_U04).

U3: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu polityki społecznej w celu analizowania i rozwiązywania problemów bytowych (K_U05).

K1: potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu, współdziałać oraz pełnić różne role w grupie z wykorzystaniem zasad polityki społecznej (K_K02).

K2: potrafi uczestniczyć w przygotowaniu projektów społecznych (K_K05).

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Marcin Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: posiada podstawową wiedzę z dziedziny nauk ekonomicznych oraz miejsca polityki społecznej w systemie nauk społecznych (K_W01)

W2: zna i rozumie podstawowe pojęcia i zagadnienia z zakresu polityki społecznej (K_W07)

U1: potrafi interpretować wyniki analiz statystycznych w odniesieniu do polityki społecznej (K_U04)

U2: posiada umiejętność przygotowania wystąpień ustnych oraz prac pisemnych posługując się terminologią ekonomiczną i zajmując się kwestiami społecznymi (K_U11)

K1: potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu, współdziałać oraz pełnić różne role w grupie z wykorzystaniem zasad polityki społecznej (K_K05)

K2: jest gotów do przekazywania i obrony własnych poglądów w kwestiach ekonomicznych i społecznych oraz prowadzenia merytorycznej dyskusji o polityce społecznej państwa (K_K08)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.