Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zarządzanie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek1Z-NP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Skinder
Prowadzący grup: Marcin Skinder
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: posiada elementarną wiedzę o rodzajach struktur i instytucji gospodarczych w kraju i UE, zna strukturę gospodarki narodowej i zależności między jej elementami K_W04

W2: Wyjaśnia podstawowe zasady i definicje zarządzania i organizacji. Wymienia rodzaje przywództwa oraz źródła władzy. Analizuje poszczególne nurty teorii organizacji i zarządzania. Opisuje rodzaje kierowników, typy zachowań kierowniczych i style przewodzenia w oparciu o procesy decyzyjne. K_W10

W3: Opisuje podstawowe funkcje oraz cykl życia organizacji. Interpretuje procesy decyzyjne oraz wyjaśnia zasady podejmowania decyzji kierowniczych w procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych. Prezentuje sposoby motywowania pracowników podczas wprowadzania zmian oraz opisuje rolę motywacji w kierowaniu zachowaniami. K_W11

U1: Używa nabytej wiedzy z zakresu zarządzania i organizowania w wypowiedziach pisemnych i ustnych. K_U02

U2: Wyróżnia typy kultur organizacyjnych występujących w organizacjach administracyjnych. Dostosowuje odpowiednio argumentując style i techniki negocjacji w organizacji. Dobiera rodzaje kierowników i umiejętności kierownicze przydatne w konkretnych warunkach. K_U05

U3: Ocenia przydatność poszczególnych teorii przywództwa i władzy dla danej jednostki samorządu terytorialnego. K_U07

U4: Dostosowuje misję, cele i strategie dla wybranej organizacji w zależności od rodzaju działalności oraz warunków otoczenia. Wybiera odpowiednie metody i narzędzia motywowania odpowiednio je argumentując. K_U09

K1: Organizuje pracę własną i zarządza własnym czasem pracy zgodnie z zasadami zarządzania i organizowania ponosząc odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Podejmuje pracę zespołową wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych zachowań i poglądów innych członków. K_K02

K2: Podejmuje działania zmierzające do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania w przygotowaniu projektów zadany przez prowadzącego. K_K05Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Antoszak
Prowadzący grup: Paweł Antoszak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: posiada elementarną wiedzę o rodzajach struktur i instytucji gospodarczych w kraju i UE, zna strukturę gospodarki narodowej i zależności między jej elementami K_W04

W2: Wyjaśnia podstawowe zasady i definicje zarządzania i organizacji. Wymienia rodzaje przywództwa oraz źródła władzy. Analizuje poszczególne nurty teorii organizacji i zarządzania. Opisuje rodzaje kierowników, typy zachowań kierowniczych i style przewodzenia w oparciu o procesy decyzyjne. K_W10

W3: Opisuje podstawowe funkcje oraz cykl życia organizacji. Interpretuje procesy decyzyjne oraz wyjaśnia zasady podejmowania decyzji kierowniczych w procesach zmian struktur i instytucji społecznych oraz gospodarczych. Prezentuje sposoby motywowania pracowników podczas wprowadzania zmian oraz opisuje rolę motywacji w kierowaniu zachowaniami. K_W11

U1: Używa nabytej wiedzy z zakresu zarządzania i organizowania w wypowiedziach pisemnych i ustnych. K_U02

U2: Wyróżnia typy kultur organizacyjnych występujących w organizacjach administracyjnych. Dostosowuje odpowiednio argumentując style i techniki negocjacji w organizacji. Dobiera rodzaje kierowników i umiejętności kierownicze przydatne w konkretnych warunkach. K_U05

U3: Ocenia przydatność poszczególnych teorii przywództwa i władzy dla danej jednostki samorządu terytorialnego. K_U07

U4: Dostosowuje misję, cele i strategie dla wybranej organizacji w zależności od rodzaju działalności oraz warunków otoczenia. Wybiera odpowiednie metody i narzędzia motywowania odpowiednio je argumentując. K_U09

K1: Organizuje pracę własną i zarządza własnym czasem pracy zgodnie z zasadami zarządzania i organizowania ponosząc odpowiedzialność za podejmowane decyzje. Podejmuje pracę zespołową wykazuje tolerancję i otwartość wobec odmiennych zachowań i poglądów innych członków. K_K02

K2: Podejmuje działania zmierzające do pogłębienia wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i zarządzania w przygotowaniu projektów zadany przez prowadzącego. K_K05

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryla Bieniek-Majka
Prowadzący grup: Maryla Bieniek-Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.