Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Analiza ekonomiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Ek35AE-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Analiza ekonomiczna
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aldona Uziębło
Prowadzący grup: Paweł Antoszak, Aldona Uziębło
Strona przedmiotu: https://aldonauzieblo.com/materialy-dla-studentow/analiza-ekonomiczna/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: ma wiedzę ogólną w zakresie mechanizmów funkcjonowania gospodarki na poziomie kraju oraz narzędzi i instrumentów polityki gospodarczej (K_W03)

W02: zna metody i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania oraz analizowania danych pozwalające opisywać jednostki prowadzące działalność gospodarczą oraz procesy zachodzące w nich i między nimi (K_W09)

W03: rozumie zasady funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz zna podstawowe zasady rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości (K_W14)

U01: potrafi dokonać obserwacji i prawidłowej interpretacji zjawisk ekonomicznych zachodzących w przedsiębiorstwie (K_U01)

U02: potrafi ocenić i interpretować sytuację gospodarczą (K_U02)

U03: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu analizy ekonomicznej i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i rozwiązywania problemów ekonomicznych oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem (K_U05)

K01: rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju zawodowego, związanego ze zmiennością przepisów prawnych oraz otoczenia przedsiębiorstwa (K_K01)

K02: potrafi zorganizować pracę swoją i zespołu oraz pełnić różne role w grupie (K_K02)

K07: potrafi wykorzystać podstawową wiedzę ekonomiczną w działaniach związanych z życiem gospodarczym (K_K07)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

rachunkowość

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Szczepkowska-Flis
Prowadzący grup: Agnieszka Szczepkowska-Flis
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: Posiada ogólną wiedzę na temat mechanizmów funkcjonowania gospodarki rynkowej oraz społeczno-ekonomicznych uwarunkowań działalności gospodarczej przedsiębiorstwa (realizuje efekt K_W03)

W2: Zna metodyczne aspekty analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa, w szczególności metody i narzędzia oraz materiały źródłowe analizy danych ekonomicznych (realizuje efekt K_W09)

W3: Rozumie istotę i zasady prowadzenia analizy ekonomicznej oraz jej rolę w procesie decyzyjnym przedsiębiorstwa działającego we współczesnej gospodarce rynkowej (realizuje efekt K_W14)

U1: Potrafi, na podstawie danych źródłowych, prawidłowo zdiagnozować i ocenić zjawiska zachodzące w gospodarce rynkowej, w szczególności sytuację ekonomiczną przedsiębiorstw w niej funkcjonujących (realizuje efekt K_U01)

U2: Posiada umiejętność analizy danych ekonomicznych przedsiębiorstwa w kontekście zewnętrznych uwarunkowań jego działalności gospodarczej (realizuje efekt K_U2)

U3: Potrafi zastosować wiedzę i umiejętności z zakresu analizy ekonomicznej w procesie zarządzania przedsiębiorstwem (realizuje efekt K_U05)

K1: Rozumie potrzebę ciągłego kształcenia się i rozwoju zawodowego (realizuje efekt K_K01)

K2: Potrafi organizować pracę własną oraz posiada umiejętność pracy w zespole (realizuje efekt K_K02)

K3. Potrafi zastosować wiedzę ekonomiczną, w tym z zakresu analizy ekonomicznej, w praktyce gospodarczej (realizuje efekt K_K07)Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

rachunkowość

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.