Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Filozofia nauk historycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-Fil23FNH-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Filozofia nauk historycznych
Jednostka: Kolegium I
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

ogólnoakademicki

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Torzewski
Prowadzący grup: Wojciech Rechlewicz, Wojciech Torzewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 (K_W02) ma rozszerzoną wiedzę o miejscu i znaczeniu filozofii w relacji do nauk historycznych

W02 (K_W10) ma szeroką znajomość i rozumie zależności między kształtowaniem się filozofii nauk historycznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie

U01 (K_U05) samodzielnie interpretuje tekst filozoficzny z zakresu filozofii nauk historycznych, komentuje i konfrontuje tezy pochodzące z różnych tekstów

U02 (K_U06) analizuje złożone argumenty filozoficzne, identyfikuje składające się na nie tezy i założenia, określa stopień doniosłości stawianych tez dla badanego problemu lub argumentacji

U03 (K_U11) pisze opracowania monograficzne na podstawie samodzielnie dobranej literatury, uwzględniając nowe osiągnięcia w zakresie filozofii

K01 (K_K03) jest przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym i kulturalnym poprzez znajomość idei filozoficznych i ich związku z szerokim kontekstem społeczno-kulturowym

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.