Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Prawo pracy w biznesie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-PwB24PPB-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo pracy w biznesie
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-24 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wiśniewski
Prowadzący grup: Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W1: zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa, techniki wyszukiwania przepisów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz metody i zasady wykładni przepisów prawnych

W2: zna i rozumie miejsce nauk prawnych w systemie nauk oraz rolę prawa w prowadzeniu i obsłudze biznesu

W3: zna i rozumie istotę i cechy działalności człowieka polegającej na podejmowaniu, prowadzeniu i obsłudze biznesu zgodnie ze standardami prawnymi w ramach gospodarki wolnorynkowej, w tym zasady organizacji działalności gospodarczej, zarządzania strukturami i zespołami ludzkimi, współpracy biznesu z otoczeniem

W4: zna i rozumie pojęcia i instytucje z zakresu poszczególnych gałęzi prawa publicznego i prywatnego z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań normatywnych prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności mających zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej

U1: potrafi identyfikować zjawiska gospodarcze i instytucje społeczne, ich ugruntowanie w prawie oraz w związku ze zmianami w prawie, z wykorzystaniem metod właściwych dla nauk prawnych oraz nauk o zarządzaniu

U2: potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych

K1: jest gotów do oceny posiadanej wiedzy w zakresie prawa niezbędnej do prowadzenia i obsługi biznesu, zwłaszcza przez pryzmat jej obszerności, skomplikowania oraz zmian w prawie

K2: jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wiśniewski
Prowadzący grup: Celina Siermińska-Warczak, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

K_W02 zna podstawowe zagadnienia teoretyczne z zakresu prawa, techniki wyszukiwania przepisów prawnych, orzecznictwa i piśmiennictwa prawniczego oraz metody i zasady wykładni przepisów prawnych

K_W03 zna i rozumie miejsce nauk prawnych w systemie nauk oraz rolę prawa w prowadzeniu i obsłudze biznesu

K_W06 zna i rozumie istotę i cechy działalności człowieka polegającej na podejmowaniu, prowadzeniu i obsłudze biznesu zgodnie ze standardami prawnymi w ramach gospodarki wolnorynkowej, w tym zasady organizacji działalności gospodarczej, zarządzania strukturami i zespołami ludzkimi, współpracy biznesu z otoczeniem

K_W09 zna i rozumie pojęcia i instytucje z zakresu poszczególnych gałęzi prawa publicznego i prywatnego z uwzględnieniem konkretnych rozwiązań normatywnych prawa polskiego i prawa Unii Europejskiej, w szczególności mających zastosowanie w prowadzeniu działalności gospodarczej

K_U01 potrafi identyfikować zjawiska gospodarcze i instytucje społeczne, ich ugruntowanie w prawie oraz w związku ze zmianami w prawie, z wykorzystaniem metod właściwych dla nauk prawnych oraz nauk o zarządzaniu

K_U06 potrafi odnaleźć i przeanalizować orzecznictwo i piśmiennictwo prawnicze odnoszące się do określonych stanów faktycznych i prawnych

K_K01 jest gotów do oceny posiadanej wiedzy w zakresie prawa niezbędnej do prowadzenia i obsługi biznesu, zwłaszcza przez pryzmat jej obszerności, skomplikowania oraz zmian w prawie

K_K03 jest gotów do wypełniania zobowiązań społecznych w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu


Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-21 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Konwersatorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Wiśniewski
Prowadzący grup: Celina Siermińska-Warczak, Janusz Wiśniewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Konwersatorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.