Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Antropologia kultury

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-S23A-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Antropologia kultury
Jednostka: Kolegium IV
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szczepańska, Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Magdalena Szczepańska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 – posiada wiedzę dotyczącą społecznych uwarunkowań zróżnicowania norm i wartości będących podstawą funkcjonowania struktur i instytucji społecznych oraz wiedzę o mechanizmach i procesach zmiany w kulturze (K_W03)

W02 – posiada znajomość podstawowych pojęć antropologicznych i socjologicznych odnoszących się do sfery kultury (K_W09)

W03 – ma podstawową znajomość wpływu, środowiskowo i kulturowo uwarunkowanych norm społecznych, na zachowania ludzkie (K_W12)


U01 – potrafi opisać i zinterpretować różnorodne zjawiska kulturowe (K_U02)

U02 – posługuje się podstawowymi pojęciami i kategoriami analitycznymi antropologii i potrafi analizować oparte na nich teorie kultury (K_U08)


K01 – potrafi porozumiewać się i uczestniczyć w grupach uwzględniając różnice kulturowe (K_K05)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Magdalena Szczepańska, Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Magdalena Szczepańska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:


W01– posiada znajomość podstawowych pojęć antropologicznych i socjologicznych odnoszących się do sfery kultury (K_W01)

W02 – ma podstawową znajomość wpływu, środowiskowo i kulturowo uwarunkowanych norm społecznych, na zachowania ludzkie (K_W12)

U01 – potrafi opisać i zinterpretować różnorodne zjawiska kulturowe (K_U03)

K01 – potrafi porozumiewać się i uczestniczyć w grupach uwzględniając różnice kulturowe (K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Joanna Janiszewska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01– posiada znajomość podstawowych pojęć antropologicznych i socjologicznych odnoszących się do sfery kultury (K_W01)

W02 – ma podstawową znajomość wpływu, środowiskowo i kulturowo uwarunkowanych norm społecznych, na zachowania ludzkie (K_W12)

U01 – potrafi opisać i zinterpretować różnorodne zjawiska kulturowe (K_U03)

K01 – potrafi porozumiewać się i uczestniczyć w grupach uwzględniając różnice kulturowe (K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Anna Kokocińska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01– posiada znajomość podstawowych pojęć antropologicznych i socjologicznych odnoszących się do sfery kultury (K_W01)

W02 – ma podstawową znajomość wpływu, środowiskowo i kulturowo uwarunkowanych norm społecznych, na zachowania ludzkie (K_W12)

U01 – potrafi opisać i zinterpretować różnorodne zjawiska kulturowe (K_U03)

K01 – potrafi porozumiewać się i uczestniczyć w grupach uwzględniając różnice kulturowe (K_K04)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

brak

Bilans pracy studenta:

wysłuchanie wykładu - 30h; udział w ćwiczeniach , a w tym: prezentacja wybranego tematu (praca indywidualna) 10h,praca ze źródłami 15h obecność i aktywny udział w konwersatorium (dyskusja, realizacja zadań podczas zajęć) 30h.; przygotowanie do egzaminu 45 h - 130h(5 pkt ECTS)


Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Anna Kokocińska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.