Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie i realizacja projektu badawczego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1400-S23PiRPB-SP Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie i realizacja projektu badawczego
Jednostka: Kolegium IV
Grupy: rok 2, semestr 3, kierunek socjologia, SP
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć podstawowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaskulska, Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Marta Jaskulska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 zna zastosowanie i przydatność podstawowych pojęć, metod i technik badawczych w socjologii(KW_06)

W02 ma pogłębioną i uporządkowaną wiedzę na temat metod badań stosowanych w naukach socjologicznych, zasad przygotowania koncepcji i realizacji badań(KW_07)

U01 potrafi stawiać hipotezy w odniesieniu do zjawisk społecznych(KU_02)

U02 uczestniczy w planowaniu projektu badawczego stosując metody coachingowe(KU_06)

U03 jest świadomy wagi profesjonalnego postępowania w badaniu(KU_10)

U04 umie zaprojektować narzędzie badawcze stosowne do podjętego problemu badawczego(KU_11)

U05 jest gotowy do zinterpretowania wyników podjętych przedsięwzięć badawczych(KU_12)

K04 jest świadomy ograniczeń dla procesu badawczego ze strony czynników moralnych i społecznych(KK_06)

Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Metody badań socjologicznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Jaskulska, Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Marta Jaskulska, Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 zna zastosowanie i przydatność podstawowych pojęć, metod i technik badawczych w socjologii(KW_08)

W02 zna i rozumie podstawowe etapy procesu badawczego w naukach socjologicznych(KW_09)

U01umie zaprojektować narzędzie badawcze stosowne do podjętego problemu badawczego(KU_05)

U02 uczestniczy w planowaniu projektu badawczego(KU_07)

U03 jest gotowy do zinterpretowania wyników podjętych przedsięwzięć badawczych(KU_11)

K01 jest świadomy praktycznego wymiaru badń społecznych(KK_02)

K04 jest świadomy ograniczeń dla procesu badawczego ze strony czynników moralnych i społecznych(KK_08)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-02-13
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Tarczyński
Prowadzący grup: Andrzej Tarczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 zna zastosowanie i przydatność podstawowych pojęć, metod i technik badawczych w socjologii(KW_08)

W02 zna i rozumie podstawowe etapy procesu badawczego w naukach socjologicznych(KW_09)

U01umie zaprojektować narzędzie badawcze stosowne do podjętego problemu badawczego(KU_05)

U02 uczestniczy w planowaniu projektu badawczego(KU_07)

U03 jest gotowy do zinterpretowania wyników podjętych przedsięwzięć badawczych(KU_11)

K01 jest świadomy praktycznego wymiaru badń społecznych(KK_02)

K04 jest świadomy ograniczeń dla procesu badawczego ze strony czynników moralnych i społecznych(KK_08)

Bilans pracy studenta:

wysłuchanie wykładu(30 h), przygotowanie do egzaminu(45h) - 75h(3pkt ECTS)

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.