Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Eksploatacja dróg wodnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-D23EDW-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Eksploatacja dróg wodnych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Schoeneich
Prowadzący grup: Grzegorz Nadolny, Marta Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01 student stosuje terminy związane z geografią, inżynierią ruchu morskiego i nawigacją (K_W02)

W02 student klasyfikuje drogi wodne i potrafi określać ich parametry i oznakowanie (K_W03, K_W02)

W03 student potrafi poprawnie korzystać i interpretować przepisy (K_W07)

W04 student zna warunki bezpiecznej eksploatacji statków na drodze wodnej(K_W07)

W05 ma świadomość wzajemnego oddziaływania statku i akwenu na drogach wodnych(K_W02 K_W03

W06 student zna główne problemy związane z zarządzaniem ryzykiem na drogach wodnych (K_W03 K_W07)

U01 student potrafi interpretować przepisy i wytyczne dotyczące projektowania dróg wodnych i ich oznakowania (K_U07)

U02 student stosuje metody analityczne i symulacyjne do określania parametrów dróg wodnych(K_U01,K_U07, K_U08)

U03 student stosuje metody określania minimalnych bezpiecznych głębokości oraz warunków eksploatacji statków na drogach wodnych(K_U01,K_U07, K_U08)


U04 student stosuje metody wymiarowania dróg wodnych w płaszczyźnie poziomej (K_U01,K_U07, K_U08)

K01 student pogłębia wiedzę i umiejętności z zakresu przedmiotów kierunkowych , potrafi organizować proces uczenia (K_K01, K_K09, K_K10)

K02 student ma świadomość aktualizowania wiedzy odnośnie wytycznych dotyczących projektowania dróg wodnych i zarządzania bezpieczeństwem na drogach wodnych(K_K01, K_K09, K_K10)

K03 student prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z projektowaniem i eksploatacją dróg wodnych(K_K09, K_K10)

K04 student potrafi pracować zespołowo i rozumie na czym polega bezpieczeństwo przebiegu pracy badawczej związanej z eksploatacją dróg wodnych (K_K06,K_K09, K_K10)


Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

podstawy matematyki, fizyki, geografii, nawigacji

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marta Schoeneich
Prowadzący grup: Grzegorz Nadolny, Marta Schoeneich
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.