Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Geografia miast nadrzecznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1500-G-D23GMN-SD Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Geografia miast nadrzecznych
Jednostka: Kolegium III
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 5.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Profil:

praktyczny

Typ przedmiotu:

moduł zajęć do wyboru

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Prowadzący grup: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: student zna terminologię używaną w geografii osadnictwa, geografii miast na poziomie rozszerzonym (K_W01).

W02: student ma wiedzę o czynnikach przyrodniczych i społeczno-gospodarczych mających wpływ na powstanie, rozwój i kształtowanie nadrzecznych ośrodków osadniczych oraz ich struktur przestrzenno-funkcjonalnych i zagospodarowania (K_W04).

W03: student m usystematyzowaną wiedzę na temat geografii osadnictwa (geografii miast i urbanistyki), a także wybranych zagadnień geografii gospodarczej (przemysłu), geografii komunikacji i geografii historycznej ora rozumiem zależności między nimi (K_W05).

W04: zna rodzaje, wartość i rozmieszczenie walorów przyrodniczych i kulturowych miast nadrzecznych oraz ich znaczenie w rozwoju i rewitalizacji miast nadrzecznych (K_W10).

U01: potrafi dokonać analizy złożonej struktury osadniczej jaką jest miasto nadrzeczne z uwzględnieniem systemu przyrodniczego i struktury przestrzenno-funkcjonalnej oraz ich przemian i zmian w relacjach (K_U03).

U02: wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych na ich podstawie przygotowuje opracowania monograficzne dotyczące miast nadrzecznych na podstawie samodzielnie dobranej literatury i materiałów źródłowych (polskich i obcojęzycznych) (K_U07, K_U10).

U03: samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze w zakresie geografii miast (K_U09).Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-16
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Prowadzący grup: Dominika Muszyńska-Jeleszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

W01: student zna terminologię używaną w geografii osadnictwa, geografii miast na poziomie rozszerzonym (K_W01).

W02: student ma wiedzę o czynnikach przyrodniczych i społeczno-gospodarczych mających wpływ na powstanie, rozwój i kształtowanie nadrzecznych ośrodków osadniczych oraz ich struktur przestrzenno-funkcjonalnych i zagospodarowania (K_W04).

W03: student m usystematyzowaną wiedzę na temat geografii osadnictwa (geografii miast i urbanistyki), a także wybranych zagadnień geografii gospodarczej (przemysłu), geografii komunikacji i geografii historycznej oraz rozumiem zależności między nimi (K_W05).

W04: zna rodzaje, wartość i rozmieszczenie walorów przyrodniczych i kulturowych miast nadrzecznych oraz ich znaczenie w rozwoju i rewitalizacji miast nadrzecznych (K_W10).

U01: potrafi dokonać analizy złożonej struktury osadniczej jaką jest miasto nadrzeczne z uwzględnieniem systemu przyrodniczego i struktury przestrzenno-funkcjonalnej oraz ich przemian i zmian w relacjach (K_U03).

U02: wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych na ich podstawie przygotowuje opracowania monograficzne dotyczące miast nadrzecznych na podstawie samodzielnie dobranej literatury i materiałów źródłowych (polskich i obcojęzycznych) (K_U07, K_U10).

U03: samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze w zakresie geografii miast (K_U09).Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-14
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Halina Kaczmarek
Prowadzący grup: Halina Kaczmarek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Efekty kształcenia modułu zajęć:

Wiedza

W01: student zna terminologię używaną w geografii osadnictwa, geografii miast na poziomie rozszerzonym [K_W01].

W02: student ma wiedzę o czynnikach przyrodniczych i społeczno-gospodarczych mających wpływ na powstanie, rozwój i kształtowanie nadrzecznych ośrodków osadniczych oraz ich struktur przestrzenno-funkcjonalnych i zagospodarowania [K_W04].

W03: student ma usystematyzowaną wiedzę na temat geografii osadnictwa (geografii miast i urbanistyki), a także wybranych zagadnień geografii gospodarczej (przemysłu), geografii komunikacji i geografii historycznej oraz rozumiem zależności między nimi [K_W05].

W04: zna rodzaje, wartość i rozmieszczenie walorów przyrodniczych i kulturowych miast nadrzecznych oraz ich znaczenie w rozwoju i rewitalizacji miast nadrzecznych [K_W10].

Umiejętności:

U01: potrafi dokonać analizy złożonej struktury osadniczej jaką jest miasto nadrzeczne z uwzględnieniem systemu przyrodniczego i struktury przestrzenno-funkcjonalnej oraz ich przemian i zmian w relacjach [K_U03].

U02: wyszukuje, analizuje, ocenia, selekcjonuje i integruje informacje ze źródeł pisanych i elektronicznych na ich podstawie przygotowuje opracowania monograficzne dotyczące miast nadrzecznych na podstawie samodzielnie dobranej literatury i materiałów źródłowych (polskich i obcojęzycznych) [K_U07, K_U10].

U03: samodzielnie zdobywa wiedzę i poszerza umiejętności badawcze w zakresie geografii miast [K_U09].

Kompetencje:

K01: student odpowiedzialnie wykorzystuje swoją wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej dla bardziej efektywnego wykorzystania terenów nadrzecznych [K_K02].

K02: jest gotowy do komunikowania się i współpracy z otoczeniem w celu podniesienia świadomości społecznej z zakresu geografii miast nadrzecznych [K_K05]
Przedmioty wprowadzające i wymagania wstepne:

Podstawowa wiedza z zakresu geografii fizycznej, historii i geografii osadnictwa.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.